Borettslag og sameie – Vask av nedgravd avfallsbrønn

Follo Ren tilbyr vask av nedgravde avfallsbrønner. Vasking vil bli utført av vår underleverandør NordRen, som også er firmaet som utfører tømming av avfallsbrønnene.

NordRen kan også utføre vedlikehold i forbindelse med vaskingen. Vedlikehold innebærer:

  • Ettersyn og kontroll av hele anlegget
  • Funksjonstesting av hele anlegget
  • Justering av alle mekanismer
  • Smøring av alle mekanismer
  • Plastfornyer
  • Kontroll av merking
  • Vedlikeholdsrapport

NordRen tilbyr også å tilsette luktabsorbent i anlegget etter vask. Bestilling av tjenestene gjøres i skjemaet under. Bestillingsfrist onsdag 28. september. Vask av nedgravde avfallsbrønner vil starte fra uke 40.

Kostnaden for vask og vedlikehold må borettslaget/sameiet selv bekoste, da dette ikke er inkludert i renovasjonsavgiften. Priser inkl mva:

Type nedgravd brønnVaskVedlikeholdLuktabsorbent
Helt nedgravd2500,-1000,-700,-
Semi-nedgravd2100,-625,-700,-

Det er viktig at brønner til restavfall rengjøres jevnlig og vi anbefaler 1-2 ganger i året. Ved vask suges også alt søplevann fra brønnen opp. Vann som blir liggende på bunnen kan være årsaken til eventuell dårlig lukt fra enhetene.