Borettslag og sameie – Vask og vedlikehold av nedgravd avfallsbrønn

Follo Ren tilbyr vask og vedlikehold av nedgravde avfallsbrønner for alle borettslag og sameier. Det er viktig at brønner til restavfall rengjøres jevnlig og vi anbefaler vask minst én gang i året. Dette er for å redusere sjenerende lukt, noe som er spesielt viktig hvis avfallsbrønnene står i nærheten av boenheter eller i områder der beboere ofte ferdes. Rengjøring og vedlikehold forlenger levetiden på avfallsbrønnene. I år tilbyr vi én runde med vask og vedlikehold.

Alle bestillinger gjøres via skjema nederst på siden. Bestillingsfrist 28. april. Vask av nedgravde avfallsbrønner vil gjennomføres fortløpende etter bestilling. Vasking og vedlikehold vil bli utført av vår underleverandør NordRen, eller deres samarbeidspartner. NordRen er firmaet som også utfører tømming av avfallsbrønnene.

Kostnaden for vask og vedlikehold må borettslaget/sameiet selv bekoste, da dette ikke er inkludert i renovasjonsavgiften. Vi tilbyr også å tilsette luktabsorbent i anlegget etter vask. Priser inkl. mva:

Type nedgravd brønnVaskVedlikeholdLuktabsorbent
Helt nedgravd2 950,-1 550,-1 000,-
Semi-nedgravd2 950,-1 450,-1 000,-

Vask av nedgravde avfallsbrønner inkluderer:

 • Rengjøring av innkastsøyler, lokk og innkaståpning
 • Rengjøring utvending av innercontainer
 • Rengjøring innvendig av container og bunnklaffer utside/innside
 • Rens av dreneringsramme på helt nedgravde avfallsbrønner
 • Oppsuging av opptil 100 liter vann fra yttercontainer
 • Tilbakesetting av innercontainer
 • Spyling av plattform og området rundt

Vedlikehold av nedgravde avfallsbrønner inkluderer

 • Ettersyn og kontroll av hele anlegget
 • Funksjonstesting av hele anlegget
 • Justering av alle mekanismer
 • Smøring av alle mekanismer
 • Kontroll av merking
 • Vedlikeholdsrapport

NB: Det kan ikke være nevneverdige mengder med vann i brønnen før vask og vedlikehold skal utføres. Kjøretøyet som utfører denne tjenesten, har i utgangspunktet kun kapasitet til å fjerne vann som kommer fra selve vaskeprosessen. Eier av anlegget bør derfor inspisere anlegget før vask skal gjennomføres, og eventuelt få dette vannet fjernet.