test av skjema

Vi tilbyr våre bedrifter mulighet til å opprette kundekonto på våre gjenvinningsstasjoner.  Man leverer avfall til våre gjenvinningsstasjoner på kreditt ved å identifisere seg enten med app eller kort. Dere vil blir fakturert etterskuddsvis en gang per måned.

Ved behandling av søknad vil det bli foretatt en kredittsjekk.