Nye åpningstider fra 2. april
Fra 2. april innføres nye åpningstider på gjenvinningsstasjonene. Les om nye åpningstider her.

Svarskjema for borettslag og sameier

Innstramming av regelverk for EE-avfallsbeholdere i borettslag og sameier

På bakgrunn av risikovurderinger foretatt, ser vi oss dessverre nødt til å stramme inn regelverket rundt EE-avfallsbeholdere i borettslag og sameier. Deres borettslag/sameie har EE-avfallsbeholder (e) fra Follo Ren til innsamling av småelektronikk (rød 240L beholder). For å hindre at ordningen kommer i strid med avfallsforskriften må følgende krav tilfredsstilles:

  1. Beholder må oppbevares innendørs/under tak.
  2. Dersom plassering innendørs ikke er mulig, må beholder påsettes låsebeslag fra Follo Ren og nøkler til beholderen oppbevares hos styremedlemmer slik at misbruk av beholderen hindres.
  3. Det ikke er tillatt å kaste lyspærer og lysstoffrør i EE-avfallsbeholderen. Dette må leveres på gjenvinningsstasjonen/Miljøbilen eller leveres til butikker som selger dette.

Vi håper å kunne opprettholde dagens gratis tilbud til borettslag og sameier med egen beholder til EE-avfall, men det betyr at vi trenger hjelp av dere i styret til å få dette til.

Vennligst svar på skjemaet innen 05.01.2019

Vi har behov for å få bekreftet om dere får til å plassere EE-avfallsbeholderen innendørs (også hvis den står innendørs per i dag). Hvis dette ikke er mulig, så må vi i Follo Ren få beskjed slik at vi kan komme ut å montere lås og låsebeslag på beholderen (uten kostnad for borettslaget/sameiet). Nøkler blir da overlevert dere i styret etter avtale.

Vi minner om at EE-avfallsbeholderen tømmes etter melding fra dere i styret om at den er full, og at ordningen krever at noen i styret tar ansvar for å følge med og varsle.

 

Har dere spørsmål kan dere gjerne ringe Kundeservice på telefon 90 80 40 10.