Strandrydding

NB: Pga koronapandemien bli det ikke delt ut hansker eller sekker på våre gjenvinningsstasjoner i 2020.

I Follo Ren sin strategi blir herreløst avfall pekt på som ett av områdene avfallsbransjen fremover må konsentrere seg om. Som en del av dette er Follo Ren en aktiv deltaker rundt Hold Norge Rent sine ryddeaksjoner. Hos Follo Ren kan man få utdelt ryddesett og det er også mulig å levere avfall fra strandryddedagen gratis på en av våre gjenvinningsstasjoner. For å lese mer om Hold Norge Rent sine ryddeaksjoner trykk her: https://holdnorgerent.no/

Follo Ren støtter også Framtiden i Våre Hender sin ryddeaksjon i Oppegård kommune ved å hente inn innsamlet avfall fra bestemte punkter.


Kriterier for å kunne levere avfall gratis fra ryddeaksjoner

Follo Ren har ifølge norsk lovverk ikke lov til å ta imot avfall plukket i naturen gratis på gjenvinningsstasjonene. Gjennom en refusjonsordning fra Hold Norge Rent og Miljødirektoratet har Follo Ren likevel mulighet til å ta imot marint avfall gratis. Refusjonsordningen går ut på at kostnadene for behandling av dette avfallet blir dekket.

For at Follo Ren skal kunne ta imot marint avfall gratis er det enkelte kriterier som må være oppfylt:

  • Avfallet skal være marint avfall – Follo Ren kan kun ta imot avfall som er ryddet langs kysten, på havbunnen og langs vassdrag og innsjøer gratis.

Dokumenter rydding av avfall gjennom bilder. Dersom bildedokumentasjon ikke kan fremlegges kan vi ikke ta imot avfallet gratis.

  • Opprydding relatert til avfallsdumping som for eksempel villfyllinger, dumpede biler, kasserte fritidsbåter, utrangerte campingvogner o.l. kan ikke leveres gratis.
  • Avfallet skal være eierløst.
  • Opprydding av avfallet skal være basert på frivillig innsats.
  • Når avfallet leveres på gjenvinningsstasjonen skal avfallet veies av en ansatt hos Follo Ren og et elektronisk skjema må fylles ut. Bildedokumentasjonen må sendes på mail til ryddeaksjon@folloren.no

Dersom du ønsker mer informasjon om ryddeaksjoner og maritimt avfall kan du besøke https://holdnorgerent.no eller sende en mail til ryddeaksjon@folloren.no