Søknad om støtte til behandlingskostnader for avfall

Gjelder for arrangementer i kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås

Organisasjonen velger selv hvor avfallet skal leveres, og gjør selv avtale om leie av oppsamlingsutstyr (container) og transport til mottakssted. Organisasjonen kan få dekket inntil kr 1 000,-/tonn eks mva.

For å få utbetalt kompensasjon må følgende foreligge:

  • Søknadsskjema må være sendt inn og godkjent.
  • Rapporteringsskjema for avfallsmengder må være fyllt ut. Rapporteringsskjema blir ettersendt når søkand er godkjent.
  • Kopi av faktura fra mottaksanlegget må legges ved rapporteringsskjemaet. Denne fakturaen må inneholde samlet tonnasje og leveringspris per tonn.