Søknad om redusert pris på levering av avfall fra gjenbruksbutikker

Organisasjoner som driver med gjenbruk (gjenbruksbutikker ol) har ikke mulighet til å søke om gratis levering av avfall. Derimot kan de søke om redusert pris på levering av avfall. Den reduserte prisen tilsvarer samme pris som privatpersoner betaler ved levering.

For å få redusert pris på levering til en av våre gjenvinningsstasjoner må følgende foreligge:

  • Søknadsskjema må være sendt inn og godkjent.
  • Leveranseskjema for avfallsmengder må være fyllt ut. Leveranseskjema blir ettersendt når søknad er godkjent.
  • Fremvis godkjent søknad til personalet ved ankomst gjenvinningsstasjonen