Levere til miljøhus

Miljøhus er et nytt konsept fra Follo Ren. Miljøhus er et ubemannet mottak for småelektronikk og farlig avfall. Miljøhusene er døgnåpne og bidrar til å gjøre hverdagen litt enklere for innbyggere i nærheten. Les mer om miljøhus her.

Per nå har vi ett offentlig miljøhus, som ligger i Kapellveien 2 på Kolbotn. Enkelte borettslag har også tilgang til egne miljøhus.

Kan ikke leveres:

  • Fyrverkeri, sprengstoff og ammunisjon. Kontakt politiet.
  • Medisiner. Apoteket tar imot det de har solgt.
  • Smittefarlig avfall.
  • Radioaktivt avfall. Kontakt Statens Strålevern.