Beholder har ikke blitt tømt

Hvis avfallet ditt ikke har blitt tømt på riktig dag, kan du benytte skjemaet nedenfor og sende en melding til Follo Ren om dette. Du kan også ringe til Follo Rens kundeservice på telefon 90 80 40 10.

Tidsfrister for innmelding av manglende tømming

Ved manglende tømming av restavfallsbeholderen, må dette meldes til Follo Rens kundeservice innen 1 uke etter opprinnelig tømmedag.

Ved manglende tømming av papirbeholderen, må dette meldes til Follo Rens kundeservice innen 2 uker etter opprinnelig tømmedag.

I enkelte situasjoner kan det oppstå forsinkelser som gjør at din avfallsbeholder blir tømt senere på dagen enn det som er normalt. Derfor må ikke manglende tømming meldes samme dag som tømmedag, men først påfølgende dag.