Rapporteringsskjema for støtte til behandlingskostnader av avfall

Rapporteringsskjema for avfallsmengder må være fyllt ut. Kopi av faktura fra mottaksanlegget må legges ved rapporteringsskjemaet. Denne fakturaen må inneholde samlet tonnasje og leveringspris per tonn.