Hva gjør jeg med plastemballasjen?

Kast den i restavfallet! Ja, du leste riktig. Du kan kaste plasten rett i restavfallet. Restavfallet blir nemlig sendt til et sorteringsanlegg i Skedsmo. Her sørger vi for at plastemballasjen blir automatisk sortert ut ved hjelp av maskiner. Ikke nok med at plasten blir sortert ut, men den blir også sortert ut i fem ulike plasttyper. Dette gir en renere råvare for produksjonen av nye plastprodukter. Enklere for deg og bedre for miljøet.

Best på plastsortering

Visste du at innbyggerne i Follo er en av de beste i landet på sortering av plastemballasje? På grunn av sorteringsanlegget får vi ut over 14 kg plastemballasje per innbygger hvert år. Til sammenligning fikk vi ut 4,5 kg plastemballasje når vi hadde kildesortering i egen plastsekk.

Fem ulike typer plast

Maskinene på sorteringsanlegget bruker infrarød teknologi for å gjenkjenne plasttypen når den passerer sensorene. Deretter brukes luftdyser for å sortere plasten vekk fra resten av avfallet.

Sorteringsanlegget kan sortere plasten i fem ulike typer plast:
PET, PP-plast, plastfolie (LDPE), HDPE-plast og mix-plast.

Hvorfor bruke sorteringsanlegg?

Hvorfor kan vi ikke kildesortere plasten i egne sekker hjemme? Fordi det er helt unødvendig når avfallet blir sendt til et av Nordens mest avanserte sorteringsanlegg. Kildesortering av plastemballasje hjemme kan være komplisert. Det er ikke alltid lett å se hva som er plast og hva som ikke er plast. Det fører til en del feilsortering. Med et topp moderne sorteringsanlegg slipper du å bruke tid på å sorte plastemballasje.

Sorteringsanlegget sortere også ut plasten til de som ikke vil, orker eller gidder å sortere plast hjemme. Det er vinn-vinn for alle.

Mer enn bare plast

Sorteringsanlegget sorterer også ut grønne matavfallsposer. Matavfallsposene blir sendt til et biogass-anlegg matavfallet blir omdannet til biogass og biogjødsel. I tillegg blir små mengder metaller og papir sortert ut. Til slutt sitter vi igjen med restavfall, dette blir sendt til forbrenning med energiutnyttelse.

Se video fra sorteringsanlegget