Keramikk, porselen og glass

Keramikk, porselen og glass kan leveres gratis til miljøhus. Dette kan også leveres gratis til Miljøbilen. Denne avfallstypen kan også leveres til gjenvinningsstasjonene, men her er det ikke gratis levering.

Ja takk
 • Steintøy
 • Vaser
 • Tallerkener
 • Drikkeglass
 • Kopper
 • Herdet glass
 • Ildfaste former
 • Dekor av keramikk, porselen og glass

Nei takk
 • Glassemballasje (skal leveres i egen container for glass- og metallemballasje)
 • Store gjenstander, f.eks: toaletter og servanter (Skal levers til gjenvinningsstasjon)

Metall

Metall kan leveres gratis til miljøhus. Du kan også levere metall gratis til våre gjenvinningsstasjoner og Miljøbilen. I miljøhuset kan du ikke levere store metallgjenstander over 1 meter.

Ja takk
 • Stekepanner
 • Kjeler
 • Bestikk
 • Kniver
 • Kjøkkenredskaper
 • Rør
 • Verktøy (ikke el-verktøy)
 • Skruer, spiker, bolter o.l.
 • Småinventar av metall

Nei takk
 • Store metallgjenstander over 1 meter (kan leveres til gjenvinningsstasjon)
 • Metallemballasje (skal i egen container for metallemballasje)

Salmiakk

Salmiakk er farlig avfall og kan leveres til miljøhuset. Salmiakk kan også leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner og Miljøbilen. Må ikke blandes med klorin. Væsker må leveres i tett emballasje. Hvis emballasjen lekker, må væsken helles over i en egnet tett beholder og merkes med innhold.

Ja takk
 • Salmiakk
 • Ammoniumklorid

Nei takk
 • Klorin
 • Andre rengjøringsmidler

Rengjøringsmidler

Rengjøringsmidler er farlig avfall og kan leveres til miljøhuset. Du kan også levere rengjøringsmidler gratis til våre gjenvinningsstasjoner og Miljøbilen. Væsker må leveres i tett emballasje. Hvis emballasjen lekker, må væsken helles over i en egnet tett beholder og merkes med innhold.

Ja takk
 • Såper
 • Rengjøringsmidler
 • Bilshampo
 • Bilpolish
 • Sølvpuss
 • Avfettningsmidler

Nei takk
 • Klorin (se egen beholder)
 • Salmiakk (se egen beholder)

Organiske løsemidler

Organiske løsemidler er farlig avfall og kan leveres til miljøhuset. Organiske løsemidler kan også leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner og til Miljøbilen. Væsker må leveres i tett emballasje. Hvis emballasjen lekker, må væsken helles over i en egnet tett beholder og merkes med innhold.

Ja takk
 • White spirit
 • Lynol
 • Aceton
 • Frostvæske
 • Terpentin
 • Tennvæske
 • Vindusspylervæske
 • Etanol
 • Metanol
 • Rødsprit
 • Neglelakkfjerner
 • Parfyme

Spraybokser

Spraybokser er farlig avfall og kan leveres til miljøhuset. Spraybokser kan også leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner og Miljøbilen. Tomme spraybokser regnes også som farlig avfall og skal ikke kastes i restavfallet.

Ja takk
 • Rengjøringsspray
 • Hårspray
 • Aerosoler
 • Duftspray
 • Spraymaling
 • Insektsspray
 • Deodoranter på sprayboks

Klorin

I beholder for klorin skal det kun kastes klorinflasker. Det må ikke blandes med salmiakk. Væsker må leveres i tett emballasje. Hvis emballasje lekker, må væsken helles over i en egnet tett beholder og merkes med innhold.

Ja takk
 • Klor
 • Klorin
 • Natriumhypokloritt

Nei takk
 • Salmiakk
 • Andre rengjøringsmidler

Små gassbeholdere

Små gassbeholdere er definert som farlig avfall og er gratis å levere til våre miljøhus. Du kan også levere gassbeholdere til våre gjenvinningsstasjoner. Gassbeholdere som er tomme eller har litt gass igjen, skal ikke kastes i restavfallet.

De fleste forhandlere av gass tilbyr en panteordning eller har påfyllmuligheter. Sjekk med din lokale forhandler.

Større gassbeholdere (2 kg og oppover) skal ikke leveres til miljøhuset.

Ja takk
 • Små propanbeholdere
 • Små butanbeholdere
 • Engangsgassbeholdere

Nei takk
 • Spesialgasser
 • Oksygen
 • Nitrogen

Maling, lim og lakk

Maling, lim og lakk er farlig avfall og kan leveres til våre miljøhus. Du kan også levere maling, lim og lakk til våre gjenvinningsstasjoner og miljøbilen. Tomme malingsspann kan kastes som restavfall (plastspann) eller metall (metallspann).

Væsker må leveres i tett emballasje. Hvis emballasjen lekker, må væsken helles over i en egnet tett beholder og merkes med innhold.

Ja takk
 • Vannbasert maling
 • Oljebasert maling
 • Beis
 • Lim
 • Klebemidler
 • Lakk
 • Silikon
 • Akryl
 • Fugemasse
 • Trykkfarge
 • Fargepatroner

Nei takk
 • Tom emballasje
 • Emballasje som lekker
 • Spraybokser