Nye åpningstider fra 2. april
Fra 2. april innføres nye åpningstider på gjenvinningsstasjonene. Les om nye åpningstider her.

Isolasjon

Isolasjon av mineralull, som glassull eller steinull, skal sorteres i egen container på gjenvinningsstasjonen.

Ja takk
 • Glassull (Glava o.l.)
 • Steinull (Rockwool, Paroc o.l.)
 • Steinullsplater
 • Mineralull

Nei takk
 • Annet bygg- og rivningsavfall
 • Emballasje
 • Isopor

Hva skjer med avfallet

Containere med isolasjon blir transportert til et godkjent deponi.

Porselen, keramikk og glass

Porselen, keramikk og glass

Porselen, keramikk og glass kan leveres til våre gjenvinningsstasjoner enten det er knust eller helt. Små mengder porselen, keramikk og glass kan kastes i restavfallet hjemme.

Ja takk
 • Fliser
 • Toaletter
 • Servanter
 • Servise og steintøy
 • Drikkeglass og kopper
 • Vaser og dekorgjenstander i porselen, keramikk og glass.
 • ildfaste former og herdet glass
 • Krystall
 • Speil

Nei takk
 • Gryter, panner og annet metall
 • Badekar av metall, plast, glassfiber eller andre materialer enn porselen
 • Fliser av naturstein
 • Glassemballasje

Hva skjer med avfallet?

Porselen, keramikk og glass blir gjenvunnet til nye produkter brukt i bygg og anleggsnæringen, gjenvinningsbransjen og mindre entreprenører. Det blir blant annet gjenvunnet til betongelementer. Materialgjenvinningsgraden er 100 prosent.

Rivemasser

Rivemasser er typisk avfall fra oppussing, rive- og konstruksjonsarbeid. Rivemasser skal levers til våre gjenvinningsstasjoner.

Ja takk
 • Betong (med eller uten armeringsjern)
 • Porebetong (Ytong/Siporex)
 • Lettklinker/leca
 • Annet støpemasse
 • Takstein
 • Teglstein
 • Belegningsstein

Nei takk

Ved levering over 50 kg rivemasser vil det bli et tillegg i prisen, se prisliste her.

Hva skjer med avfallet?

Rivemasser går også under betegnelsen «urene masser», det vil si at avfallet kan inneholde farlig miljøstoffer og er såpass sammensatt at det er svært vanskelig å gjenvinne avfallet. I tillegg er ikke massene egnet for energigjenvinning med forbrenning. Derfor blir rivemasser lagt på deponi hos Indre Østfold Renovasjon.

Små fritidsbåter

Fritidsbåter opp til 15 fot kan leveres på våre gjenvinningsstasjoner. Dette gjelder også kanoer, kajakker og lignende. Før du leverer båten må motor, elektrisk utstyr og drivstofftanken være fjernet.

Ved innlevering av båt opp til 15 fot kan du få utbetalt vrakpant på 1 000 kr. For å få dette må du gjøre følgende:

 1. Gå inn på miljodirektoratet.no
 2. Last ned, skriv ut og fyll inn skjema for levering av fritidsbåt.
 3. Ta med skjema og lever båten på en av våre gjenvinningsstasjoner.
 4. Våre ansatte vil signere skjemaet.
 5. Ta bilde eller skann inn ferdig signert skjema og last opp hos miljødirektoratet.

Båter over 15 fot kan ikke leveres til våre gjenvinningsstasjoner. Dette kan leveres for eksempel til Kambo Marina i Moss. Tlf 69 25 88 65, kambomarina.no 
Eller til Regnbuen gjenvinning på Langhus. Tlf: 64 86 31 03, post@follotruckutleie.no

Klær, tekstil og sko

Klær og tekstiler skal leveres til Miljøpunkt, Miljøbilen eller til en av våre gjenvinningsstasjoner, i tekstilcontainere til enten UFF eller Røde Kors.

Tekstilordningen er mer omfattende enn du kanskje tror. Alt av tilbehør, sko, klær og tekstiler kan leveres. Selv om tekstilene er ødelagte eller utslitte kan de leveres i tekstilcontainerne.

Når du leverer tekstiler er det viktig at de ikke er våte eller tilgriset, dette kan ødelegge andre innsamlede tekstiler. Legg tekstilene i en vanlig handlepose og kast de i tekstilcontaineren.

Du kan også bestille hjemmehenting av klær, sko og tekstiler gjennom Røde Kors. Klikk her for å lese mer om tjenesten fra Røde Kors

Ja takk
 • Klær
 • Sko
 • Ødelagt og utslitt tekstil
 • Smykker, belter og tilbehør
 • Håndklær
 • Gardiner
 • Sengetøy
 • Duker
 • Filler og små tepper

Nei takk
 • Våte tekstiler
 • Tilgrisede tekstiler
 • Store tepper (se restavfall)

Hva skjer med avfallet? 

Containerene blir tømt av UFF og Røde Kors, og tekstilene går deretter videre til utsortering. Tekstilene blir sortert ut ifra kvalitet og type tekstil. Ødelagte klær blir reparert eller materialgjenvunnet til nye produkter. Brukbare klær blir enten solgt i Norge, Øst-Europa, Asia eller Afrika. Dette sørger for arbeidsplasser med gode arbeidsvilkår og rimelige klær for de som trenger det. Overskudd fra salget går til humanitært arbeid.Les mer om arbeidet til UFF

Ombruk

Har du gjenstander du ønsker å kvitte deg med, men som fortsatt har bruksverdi igjen? Da kan du levere dette til våre ombrukscontainere på Bølstad og Teigen gjenvinningsstasjon. Gi beskjed til våre ansatte før du setter fra deg gjenstander der.

Kunder kan fritt hente ut gjenstander fra containeren, helt gratis!

Å levere gjenstander til ombruk fremfor å kaste gjenstander er et viktig miljøbidrag for å redusere mengden avfall.

Klikk her for å lese mer om ombruk

Ja takk
 • Mindre møbler som: stoler, kommoder o.l.
 • Bøker
 • Leker
 • Sportsutstyr
 • Barneutstyr
 • Verktøy
 • Kjøkkenutstyr
 • Dekketøy, fat, skåler ol.
 • Byggvarer

Nei takk
 • Elektriske artikler
 • Hvitevarer (se ombruk hvitevarer)
 • Farlig avfall
 • Store møbler som: senger og sofaer

Ombruk av hvitevarer

Har du gamle hvitevarer du skal kvitte deg med, men som fortsatt virker? Gi beskjed til våre ansatte når du kommer på gjenvinningsstasjonen, så hjelper de deg med avlasting. Fungerende hvitevarer sender vi videre til ombruk.

Datalagring

På alle våre gjenvinningsstasjoner er det en egen låsbar container til innlevering av lagringsmedier, harddisker, mobiler og lignende. Av sikkerhetsmessige grunner står ikke disse containerne lett tilgjengelig på stasjonene, kontakt derfor våre ansatte hvis du har lagringsmedier du ønsker å kaste.

Ja takk
 • Mobiltelefoner
 • Laptoper
 • Nettbrett
 • Harddisker
 • SSD-disker
 • Minnekort
 • Minnepenner
 • Disketter
 • CD/DVD

Nei takk
 • Datakomponenter uten lagringsmedier
 • Kabler

Hva skjer med avfallet

Den låsbare containeren blir hentet at Stena Recycling av personell med sikkerhetsklarering, og sendes til et spesialanlegg for destruksjon av lagringsmedier. Containeren forblir låst frem til den ankommer anlegget, hvor alle data destrueres på en sikker og miljøvennlig måte. Etter at data er forsvarlig destruert blir komponentene enten gjenbrukt eller materialgjenvunnet.

Hvitevarer

Hvitevarer kan du levere gratis til forhandlere som selger hvitevarer eller til våre gjenvinningsstasjoner.

Har du gamle hvitevarer du skal kvitte deg med, men som fortsatt virker? Gi beskjed til våre ansatte når du kommer på gjenvinningsstasjonen, så hjelper de deg med avlasting. Fungerende hvitevarer sender vi videre til ombruk.

Ja takk
 • Vaskemaskin
 • Tørketrommel
 • Tørkeskap
 • Kjøleskap
 • Oppvaskmaskin
 • Komfyr/stekeovn
 • Fryser
 • Vinskap

Nei takk
 • Kjøkkenapparater (se småelektronikk)
 • TV og skjermer

Hva skjer med avfallet

Hvitevarer blir transportert til Stena Recycling på Ausenfjellet. Her blir hvitevarer miljøsanert, slik at miljøgasser blir forsvarlig håndtert. Videre blir hvitevarene demontert, kvernet og sortert. Av alt elektronisk avfall Follo Ren sender til Ausenfjellet bli 2 % gjenbrukt. 80 % går til materialgjenvinning. 13,8 % blir energigjenvunnet. 4,2 % blir lagt på deponi.