Røtter og trestammer

Røtter og trestammer kan leveres til våre gjenvinningsstasjoner. Røtter og trestammer skal leveres i container merket med «Røtter og trestammer». Du finner denne containeren i nærheten av hageavfallet.

Ved levering av røtter og trestammer over 50 kg vil det bli et tillegg i prisen på 50,- ved levering. Se prisliste her.

Hva skjer med avfallet?

Avfallet blir kvernet og kompostert på Vinterbro. Etter kverning blir røtter og trestammer blandet sammen med kvernet hageavfall. Avfallet blir til en næringsrikt og miljøvennlig torvfri blomsterjord produsert av Grønn Vekst AS. Denne blomsterjorden får du kjøpt på våre gjenvinningsstasjoner. Les mer om torvfri blomsterjord her. Materialgjenvinningsgraden på avfallet er 100 prosent.

Restavfall på gjenvinningsstasjonen

Restavfall er avfall som er igjen når du har utsortert alt annet. Restavfall på gjenvinningsstasjonen skiller seg ut ifra restavfallet du har hjemme, ved at du ikke kan levere matavfall, hundeposer, bleier og bind på gjenvinningsstasjonen.

Det er ikke tillatt å kaste hele avfallssekker i containeren. Innholdet må tømmes i containeren.

Ja takk
 • Blandingsprodukter
 • Madrasser
 • Glanset gavepapir
 • Store tepper
 • CD/DVD/VHS
 • Isopor
 • Produkter av glassfiber

Nei takk
 • Matavfall (sortere som matavfall hjemme)
 • Bleier og bind (sortere som restavfall hjemme)
 • Hundeposer (sortere som restavfall hjemme)

Hva skjer med avfallet?

Restavfall hentes av Geminor og sendes til forbrenning med energiutnyttelse. Det vil si at avfallet brennes, og varmen utnyttes til energiformål som elektrisitet og fjernvarme.

Impregnert trevirke (nyere type)

Nyere impregnert trevirke er trevirke som ikke er impregnert med miljøgiftige stoffer. Dette gjelder impregnert trevirke produsert etter 01.10.2002. Selv om nyere impregnert trevirke ikke inneholder miljøgiftige stoffer, skal leveres sammen med annet impregnert trevirke på våre gjenvinningsstasjoner. Årsaken til dette er utfordringen med å skille mellom de ulike typene av impregnert trevirke.

Impregnert trevirke av eldre type (produsert før 01.10.2002) er impregnert med enten kreosot, tungmetaller eller lignende.

Hva skjer med avfallet

Impregnert trevirke kvernes til flis, og kjøres videre til forbrenning med energiutnyttelse i Munkfors, Sverige.

Trevirke

Trevirke gjelder både ubehandlet trevirke, konstruksjonsvirke og overflatebehandlet trevirke. Trevirke kan du levere til våre gjenvinningsstasjoner.

Trevirke kan leveres med spiker og skruer, større beslag og skinner må fjernes før levering.

Ja takk
 • Konstruksjonsvirke
 • Malt, oljet og beiset trevirke
 • Listverk
 • Paller
 • Møbler i tre
 • Sponplater
 • Kryssfinér
 • Limtre
 • Parkett

Nei takk
 • Impregnert trevirke
 • Tømmer
 • Ved
 • Hageavfall
 • Laminat

Hva skjer med avfallet?

Trevirke fra våre gjenvinningsstasjoner hentes av Norsk Gjenvinning AS som kjører avfallet til sitt mottak på Haraldrud i Oslo. Der blir trevirket kvernet til flis som senere kjøres videre til forbrenning med energiutnyttelse i Linköping, Sverige.

Dekk

Bildekk kan leveres enten med eller uten felg, eventuelle løse felger sorteres som metall. Utslitte dekk kan også leveres til dekkforhandlere.

Ja takk
 • Bildekk m/u felg
 • Traktordekk uten felg
 • Lastebildekk uten felg
 • Sykkeldekk
 • Motorsykkeldekk

Nei takk
 • Traktordekk med felg
 • Lastebildekk med felg
 • Belter til gravemaskin eller snøskuter
 • Skytematter
 • Dekk fra husker

Hva skjer med avfallet?

Bildekk med og uten felg hentes av Nocas AS og fraktes til deres anlegg i Oppaker, Nes kommune. Her blir dekk skilt fra felg. Felgene blir materialgjenvunnet som metall. Dekkene kan ombrukes slik de er. Dekk som ikke kan ombrukes sendes til energigjenvinning ved forbrenning. Materialgjenvinningsgraden er 56 prosent. 3,5 prosent gjenbrukes og 40,5 prosent energigjenvinnes.

Plast

Plast

Alle produkter og emballasje laget av plast kan kastes på våre gjenvinningsstasjoner og Miljøbilen. Dette er typisk plastgjenstander som du ikke får plass i avfallsbeholderen hjemme.

Ja takk
 • Hagemøbler i plast
 • Plastleker (som ikke går på strøm)
 • Plastrør
 • Hardplast
 • Plexiglass/akryllglass
 • Plastfolie
 • Byggplast

Nei takk
 • Isopor (restavfall)

Gips

Gips leveres til våre gjenvinningsstasjoner, enten hele plater eller småbiter. Maling, tapet, skruer og beslag trengs ikke å fjernes før innlevering. NB: Gipsplater med fliser leveres i egen container på gjenvinningsstasjonen.

Hva skjer med avfallet?

Gipsen blir sendt til et gjenvinningsanlegg i Fredrikstad. Her blir metaller, treverk og papp skilt ut. Deretter blir gipsen kvernet og går videre som råmateriale til produksjon av ny gipsplater. Gips har en gjenvinningsgrad på 100 prosent.

Gipsplater med fliser

Gipsplater med fliser kan leveres til våre gjenvinningsstasjoner, enten hele plater eller småbiter. Gipsplater med fliser skal leveres i egen container merket «Gipsplater med fliser», det skal ikke leveres i container merket «Gips».

Hva skjer med avfallet?

Kombinasjonen gips med fliser går ikke å skille i sorteringsanlegg. Dette leveres til eget godkjent deponi for gipsholdige produkter.

Gravemasser

Gravemasser er naturlige masser som ikke er forurenset eller på noen måte bearbeidet. Gravemasser leveres til våre gjenvinningsstasjoner.

Ja takk
 • Jord
 • Stein
 • Grus
 • Sand
 • Torv
 • Mose

Nei takk

Ved levering over 50 kg gravemasser vil det bli et tillegg i prisen, se prisliste her.

Hva skjer med avfallet?

Gravemasser blir transportert til Vormsund for behandling. På behandlingsanlegget til AF Decom blir stein, grus og pukk gjenvunnet. For at dette skal bli gjenvunnet må det først sorteres ut ifra størrelse, deretter blir det renset for eventuelle giftstoffer. Videre blir andre avfallstyper, som f.eks metall, sortert ut.

Når gravemassene er ferdig behandlet kan det benyttes som fyllmasse i ulike prosjekter. 80 % av gravemassene blir gjenvunnet. 20 % av massene går til deponi.