Personvernerklæring for Follo Ren appen

1. Formål

Follo Ren-app er en samlet appløsning for innbyggere i Follo som har Follo Ren IKS som avfallsselskap. Gjennom Follo Ren-appen vil du kunne se historikk rundt dine leveranser på gjenvinningsstasjonen, finne ditt adgangsbevis, sjekke dine kvoter, se dine delinger, få varsel før tømmedag og eventuell annen informasjon som er relevant for dine leveringer, samt kunne kontakte Follo Rens kundeservice.

Follo Ren-appen er levert og utviklet av Vest Systempartner AS (VSP, herunder «databehandler») som behandler dine personopplysninger på vegne av de behandlingsansvarlige basert på særskilt databehandleravtale. Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å kunne bruke appen, herunder oppfylle de rettigheter du har i Follo Ren IKS. Før du registrerer deg i appen må du bekrefte at du har lest og er informert om at dine personopplysninger behandles i samsvar med denne personvernerklæringen.

2. Personopplysninger

Til denne løsningen behandles følgende generelle personopplysninger om deg:

Navn, personnummer (kryptert), adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Denne informasjonen behøves for at Follo Ren IKS skal kunne vite hvem du er og knytte dine leveranser og kvoter til din eiendom.

3. Kilder til personopplysning

Personopplysningene som behandles gjennom Follo Ren-appen blir enten lagt inn av Follo Ren IKS eller av deg selv som kunde som har en tilknytning til deg som eier av en eiendom o.l.

For å kunne sende deg pushvarsler gjennom appen, registrerer vi enhets-ID (device-ID) for din smarttelefon eller nettbrett. Det er frivillig om man ønsker å motta slike varsler eller ikke. Varslene er aktivert ved første gangs innlogging. Disse kan deaktiveres i appen.

Dine personopplysninger, herunder opplysninger vi mottar om deg i forbindelse med bruk av tjenesten, blir brukt til å utarbeide statistikk. Statistikken benyttes til å forstå blant annet hvordan tjenesten vår benyttes, og til å forbedre og videreutvikle tjenesten vår. Personopplysningene blir pseudonymisert før de fremstilles statistisk. Du vil aldri kunne identifiseres eller på annen måte gjenkjennes som del av statistikken.

4. Behandlingsansvarlig og Databehandler

Follo Ren IKS er behandlingsansvarlig for alt innhold til appen. VSP er databehandler og behandler kun personopplysninger i appen på vegne av Follo Ren IKS. Forholdet mellom Follo Ren IKS som behandlingsansvarlig og VSP som databehandler er regulert av en databehandleravtale.

5. Follo Ren IKS og VSP sine forpliktelser

Når Follo Ren IKS opptrer som behandlingsansvarlig skal denne i henhold til gjeldende personvernlovgivning sørge for det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene. Videre skal Follo Ren IKS vurdere eierskap til risikoen ved behandlingen av personopplysningene. Et annet viktig aspekt ved Follo Ren IKS sitt ansvar som behandlingsansvarlig, er å overholde informasjonsplikten overfor de registrerte personene. VSP som databehandler, behandler personopplysninger på vegne av Follo Ren samsvar med personvernlovgivningen som gjelder for databehandlere.

Kort sagt er både Follo Ren IKS og VSP forpliktet til å samarbeide for å sikre personvernet til de registrerte personene. VSP skal gi den informasjonen som er nødvendig for at Follo Ren IKS skal kunne overholde gjeldende personvernlovgivning.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon eller spørsmål ta kontakt med Follo Rens personvernombud

Navn: Darpan Bajwa
E-post: darpan.bajwa@folloren.no

tlf: 90 40 80 10