Organisasjoner med spesielle formål – levering til gjenvinningsstasjon