Styret

Styret i Follo Ren er sammensatt av ett medlem fra hver av eierkommunene til Follo Ren. I tillegg består styret av en ansattrepresentant.
Forslag eller henvendelser til styret kan sendes på e-post til styret@folloren.no

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Ansattes representant

Innkallinger og protokoller