Representantskapet

Representantskapet er Follo Rens øverste ledende organ. Representantskapet består av eierne av Follo Ren, representert ved ordføreren i hver av våre fire eierkommuner; Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås.

Representantskapsmøter