Personvern

Personvernerklæring for Follo Ren IKS

1.  Innledning

Follo Ren er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen, og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, historikk eller informasjon om spesielle forhold rundt renovasjonstjenesten på eiendommen.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Som behandlingsansvarlig vil vi sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2.  Hvilke personopplysninger har vi om deg?

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon om eier av eiendom med navn og personnummer, informasjon om eiendom med adresse og matrikkelinformasjon, eiendommens renovasjonsgebyr og om spesielle forhold på din eiendom som vedrører renovasjonstjenesten.
 • Kjøpsinformasjon:Vi lagrer ingen personopplysninger når du betaler med kort på en av våre gjenvinningsstasjoner eller Miljøbilen. Ved betaling med Vipps lagrer vi ditt telefonnummer.
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som telefonnummer og e-postadresse. Vi innhenter telefonnummer fra DIFI på alle eiendommer.

3. Hva bruker vi personopplysningene til?

Follo Ren bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 1. Opplysninger om deg:Vi bruker opplysningene til å utføre renovasjonstjenesten i henhold til renovasjonsforskriften.
 2. Kommunikasjon:Vi bruker opplysninger for å kontakte deg for tilbakemeldinger eller spørsmål, for å sende driftsmeldinger på SMS eller e-post, og i informasjonsarbeid vedrørende renovasjonstjenesten.
 3. Kundeservice:Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss, for å yte service og administrere ditt kundeforhold.
 4. Statistikk:Vi utarbeider statistikk og kartlegger driftsrelatert informasjon for å forbedre og videreutvikle våre tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
 5. Betalingstjenester: Ved betaling med Vipps lagrer vi ditt telefonnummer for å kunne sende betalingsinformasjon til din telefon.
 6. App for adgangskontroll: Ved bruk av Follo Ren appen lagres navn, personnummer (kryptert), adresse, telefonnummer og e-postadresse. Denne informasjonen behøves for at vi skal kunne vite hvem du er og knytte dine leveranser til din eiendom.
 7. Adgangskontroll: Vi loggfører alle besøk på gjenvinningsstasjonen per eiendom med dato og eventuell bruk av kvote.

Det rettslige grunnlaget for formålene er at personopplysningene er nødvendige for å utøve renovasjonstjenesten som Follo Ren er pålagt på vegne av eierkommunene.

4.  Hvem deler vi personopplysninger med?

Follo Ren deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern. Du kan be om mer informasjon eller en kopi av sikkerhetsmekanismene vi bruker for å sikre overføringen av opplysningene.

Follo Ren kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

5.  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Follo Ren lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet.

6. Dine rettigheter

Du har rett til å be oss om:

 • Å gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Å gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Å oppdatere dine personopplysninger.
 • Å slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Å trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7.  Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk, og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt.

Se våre retningslinjer om informasjonskapsler for mer informasjon.

8.  Follo Ren appen

Follo Ren-app er en samlet appløsning for innbyggere i Follo som har Follo Ren IKS som avfallsselskap. Gjennom Follo Ren-appen vil du kunne se historikk rundt dine leveranser på gjenvinningsstasjonen, finne ditt adgangsbevis, sjekke dine kvoter, se dine delinger, få varsel før tømmedag og eventuell annen informasjon som er relevant for dine leveringer, samt kunne kontakte Follo Rens kundeservice. Les egen personvernerklæring for Follo Ren appen

9.  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på vår nettside.

10.  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å kontakte oss angående personvern, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Personvernombud Darpan Bajwa

Telefonnummer: 90 80 40 10

E-postadresse: darpan.bajwa@folloren.no