Organisasjonen

Organisasjonskart

Daglig leder. Støttefunksjoner: Kommunikasjon og IT. Personal, HMS og økonomi. Avdelinger: Næring, Renovasjon, returpunkt og kundeservice, Prosjekt og utvikling, Innkjøp og Gjenvinningsstasjoner - Bølstad, Oppegård og Teigen.

Avdelingsledere

Daglig leder
Driftssjef – gjenvinningsstasjon
Leder renovasjon
Kommunikasjonssjef
Salgsansvarlig Bedrift
Leder for prosjekt og utvikling
Personal- og HMS-sjef
Innkjøpssjef
Leder kundeservice