Ledig stilling – Innkjøper

Vil du jobbe som innkjøper hos Follo Ren?

Som innkjøper hos oss, vil du få mulighet til å jobbe tverrfaglig med alle avdelinger i Follo Ren. Vi jobber med anskaffelser som varierer fra innkjøp av tunge maskiner og rammeavtale arbeidstøy, til behandling av avfall og kjøp av tjenester. Innkjøpsavdelingen samarbeider tett med medarbeidere og leverandører. Det er derfor viktig at du liker å jobbe med mange ulike faggrupper for å finne gode løsninger. Om du i tillegg er interessert i klima, miljø og bærekraft er det en fordel. Du vil bli del av et lite, men dyktig og erfarent team på innkjøp.

Follo Ren er en offentlig virksomhet og er underlagt regelverk for offentlig anskaffelser. Som innkjøper skal du planlegge og gjennomføre anskaffelser i tett samarbeid med avtaleeiere, og andre interessenter, og samtidig bidra til å nå Follo Rens mål.

Søknadsfristen har gått ut.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre anskaffelser i henhold til gjeldende lover og regler.
 • Kontraktsoppfølging av gjeldene avtaler.
 • Samarbeide med fagavdelingene om planlegging og gjennomføring av anskaffelser.
 • Lede eller bidra i forhandlinger med leverandører og tilbydere.
 • Jobbe for at Follo Rens anskaffelser gjennomføres og følges opp iht. Åpenhetsloven.
 • Holde deg oppdatert og kunne sette deg inn i de til enhver tid gjeldende lover og regler.  
 • Tjenesteutvikling og prosjektdeltakelse.
 • Holde deg oppdatert på priser i markedet og bygge et nettverk spesielt gjennom samarbeid med andre kommunale selskaper.

Utdanning, erfaring og ønskete kvalifikasjoner

 • Utdanning på høyskole-/universitetsnivå innenfor områder som økonomi, administrasjon, innkjøp, juss e.l.
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Gode IT kunnskaper.
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig anskaffelser, og oppfølging av offentlige kontrakter.

Personlige egenskaper

 • Du er analytisk og detaljorientert, samtidig som du ser helheten.
 • Du er selvgående og jobber systematisk og strukturert.
 • Du er løsningsorientert.
 • Du må like å jobbe i team og har gode samarbeidsevner.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Stor påvirkningsmulighet på din arbeidshverdag.
 • Varierte oppgaver i et tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljø.
 • Mulighet for faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for noe hjemmekontor.
 • Gode pensjonsordninger.

Type stilling: Fast
Stillingsprosent: 100 %
Arbeidssted: Administrasjon Follo Ren, Vinterbro
Tiltredelse: Etter avtale
Lønn: Etter avtale

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du kontakte:

Anita Norrøne Aune, Personal og HMS-sjef tlf: 47605081, e-post: anita.aune@folloren.no
Nina Henriksen, Innkjøpssjef tlf: 908 89 794, e-post: nina.henriksen@folloren.no

Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ber seg unntatt fra søkerliste iht. offentlighetsloven.

Om Follo Ren

Follo Ren er et interkommunalt renovasjonsselskap eid av kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås i Akershus. Follo Ren ble opprettet 1. januar 1995, og ble organisert som et interkommunalt selskap (IKS) 1. januar 2004.

Follo Ren har ansvar for innsamling, transport og behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter Forurensningsloven, og supplerende bestemmelser gitt av sentrale forurensningsmyndigheter.