Ledig stilling – HR-sjef

Vi søker nå etter en erstatter for vår HR-sjef som går videre til nye utfordringer. Som HR-sjef vil du ha ansvar for Follo Rens strategiske og operative HR-funksjon. Du vil ha en sentral og operativ rolle i å legge til rette for at alle våre dyktige medarbeidere klarer å nå våre ambisiøse mål. I Follo Ren har vi et stort miljøengasjement og jobber daglig for nye, bærekraftige avfallsløsninger.

Vi er sertifisert som «Great Place to Work» og søker etter en person som kan videreføre arbeidet med å gjøre Follo Ren en attraktiv arbeidsplass med et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for at våre ansatte er godt ivaretatt gjennom hele ansettelsesforholdet
 • Påse at vi etterlever relevant lov- og avtaleverk
 • Saksbehandle og følge opp personaladministrative saker, herunder lønns-, og pensjonsinnberetninger
 • Bistå med prosess- og beslutningsstøtte for ledelsen i personalrelaterte saker
 • Bidra i organisatoriske utviklings- og endringsprosesser, herunder kompetanse- og lederutvikling.
 • Gjennomføre rekrutteringsprosesser og være ressursperson ved alle ansettelser
 • Håndtering av personalsaker
 • Overordnet ansvar for HMS og kvalitet
 • Være kontaktperson og koordinere kontakten med bedriftshelsetjenesten, arbeidstakerorganisasjoner og Samfunnsbedriftene
 • Systemansvarlig for bedriftens tidsregistrerings-, E-lærings-, og HMS-system

HR-sjefen rapporterer til daglig leder

Om stillingen
Type stilling: Fast
Stillingsprosent: 100 %
Arbeidssted: Administrasjon Follo Ren
Tiltredelse: Etter avtale
Søknadsfrist: 12.09.2022

Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte:

Daniela Wenzel – Personalsjef-/HMS-sjef
Mobil: 980 98 602
E-post: daniela.wenzel@folloren.no

Runar Jacobsen – Daglig leder
Mobil: 900 20 203
E-post: runar.jacobsen@folloren.no

Ønsket utdanning og erfaring:

 • Relevant høyere utdannelse, HR-faglig spesialisering er en fordel
 • Relevant arbeidserfaring og god innsikt i bredden av HR-faget og tilhørende lovverk
 • God kompetanse innen bruk av IT-verktøy
 • Erfaring fra offentlig virksomhet er en fordel
 • Erfaring med bemanningsplanlegging er en fordel
 • Erfaring fra arbeid med økonomi/regnskap er en fordel
 • Svært gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Du er tillitsskapende, en god relasjonsbygger og evner å samarbeide med alle ledd i organisasjonen
 • Du er serviceinnstilt og har en operativ tilnærming til oppgavene
 • Du er selvstendig, løsningsorientert, analytisk, systematisk og har høy gjennomføringsevne
 • Du har gode kommunikasjons- og formidlingsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • En variert og utfordrende lederstilling
 • En meningsfylt hverdag i en bransje med rivende utvikling
 • Du vil være en del av et positivt arbeidsmiljø som er preget av stort engasjement, og godt humør
 • Mulighet for faglig påfyll og relevant videre-/ etterutdanning
 • Fleksitid og mulighet for delvis hjemmekontor
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP

Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker ber seg unntatt fra søkerliste iht. offentlighetsloven.

Om Follo Ren IKS:

Follo Ren IKS er et interkommunalt avfallsselskap som eies av Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås. Follo Ren IKS håndterer husholdningsavfallet fra 117 000 innbyggere, samt noen næringskunder og drifter tre gjenvinningsstasjoner. 

Våre ansatte (ca. 45 årsverk) har som mål å gi innbyggerne en effektiv og framtidsrettet tjeneste som sikrer høy grad av gjenvinning, lave utslipp og trygg håndtering av miljøgifter.
Vår visjon er: med fokus på innbyggere, bærekraft og økonomi skal vi løfte avfallshåndteringen til et nytt nivå, uten at miljøet blir belastet. Se også
www.folloren.no