3N7A8884

Ødelagt fryser

Når uhellet er ute og fryseren streiker, hva gjør man med alt mat som sakte tiner? Har man plass i kjøleskapet eller en ekstra fryser, så kan man enkelt flytte over noe av maten her. Mat som ikke har tint, kan fyses på nytt. Derimot mat som har tint må anses som ferskvare, og man bør være varsom på om maten kan spises eller ikke.

Uansett er det som regel en god del mat som går tapt i slike situasjoner. Hva gjør man med denne maten?

Små mengder matavfall

Ved mindre ødelagt mat kan man fjerne emballasjen og kaste maten i grønne poser for matavfall. Posen knytes igjen med dobbel knute og legges i restavfallsbeholderen ute.

Store mengder matavfall

Ved store mengder ødelagt mat legges maten i handleposer, eller små avfallssekker og knytes godt igjen. Emballasjen på matvarene fjernes ikke. Alt legges så i restavfallsbeholderen. Dersom du ikke har plass nok i restavfallsbeholderen må du gjøre egen avtale med Follo Ren.

Kontakt kundeservice for å bestille en ekstratømming av din restavfallsbeholder. Du kan kontakte kundeservice på telefon 90 80 40 10 eller på post@folloren.no Normalt skjer ekstratømmingen innen en til to virkedager etter at bestillingen er mottatt. Ekstratømming koster 830,- inkl. mva.

Husk at mange innboforsikringer dekker kostnadene som oppstår i slike situasjoner. Undersøk hva som gjelder for din forsikring.

Våre gjenvinningsstasjoner har ikke tillatelse til å ta imot matavfall, og vil derfor måtte avvise kunder som forsøker å levere matavfallet der.

Hva med den ødelagte fryseren?

Hvis fryseren ikke lar seg reparere og må kastes, kan du levere fryseren gratis til butikker som selger hvitevarer eller til våre gjenvinningsstasjoner.