5. september 2019

Viktig beskjed til alle våre innbyggere i Frogn kommune

Follo Ren gjennomfører et pilotprosjekt i Frogn kommune der alle avfallsbeholdere merkes med en databrikke. Dette vil høyne kvaliteten på renovasjonstjenesten for våre innbyggere.

Mange av innbyggerne i Frogn vil de kommende dagene få en konvolutt i postkassen som inneholder et brev, samt klistermerker med databrikker. Det er svært viktig at alle leser brevet og setter på databrikkene under lokket på beholderen.

I enkelte områder vil Follo Ren selv montere på merkene på beholderne. Dersom du bor i et slikt område, vil du få et brev tilsendt som forklarer hvorfor og hvordan vi gjør dette. Vennligst ikke fjern klistremerkene.

 

Hvorfor skal beholderne merkes med databrikker?

Merking av avfallsbeholderne gjøres for at Follo Ren skal vite hvilken avfallsbeholder som hører til hvilken eiendom. I tillegg ønsker vi å registrere hvor avfallsbeholderne står plassert på tømmedag. Dette gjøres ved at våre renovatører foretar en engangs avlesning av standplass og gps-punkt med en håndterminal. Informasjonen fra denne avlesningen vil sørge for at plassering av beholderen vises på våre kart (kjøreruter).

Dette vil minimere faren for avvik i forbindelse med innkjøring for nye renovatører eller vikarer på tømmerutene.

 

I dette prosjektet vil vi også kunne avdekke eventuelle avfallsbeholdere som det ikke betales gebyr for. Dette vil være med på å holde renovasjonsgebyret så lavt som mulig.

(Slik som bildet ovenfor illustrerer skal beholderen merkes, under lokket)

Databrikke og personvern

  • Databrikken har ikke registrert personnavn eller andre personlige opplysninger, kun et unikt nummer
  • Databrikken overvåker ingenting
  • Databrikken sender ikke informasjon

 

(Slike klistremerker vil dere motta i brev fra oss)

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med kundeservice på e-post post@folloren.no eller på telefon 90 80 40 10.