Vi rydder Follo - Påmelding stengt
Fristen for påmelding har nå utgått og påmeldingen er stengt. Vi har mottatt over 100 søknader fra ulike ryddelag som ønsker å delta på ryddeaksjonen Vi rydder Follo!  Det er veldig gøy å se så mange engasjerte ungdommer! Vi starter trekningen av de 10 ryddelagene som får delta på aksjonen. Alle søkere vil få en tilbakemelding uansett om de ble trukket ut eller ikke. Sist oppdatert: 29.03.23
22. mars 2023

Vi rydder Follo – påmelding stengt

I samarbeid med Handelens Miljøfond arrangerer Follo Ren, for femte gang, ryddeaksjonen «Vi rydder Follo». Follo Ren søker etter ti frivillige organisasjoner, idrettslag, skoleklasser o.l., bestående av ungdom i alderen 13-16 år for rydding i Follo.

Follo Ren har funnet ti forsøplede områder i våre kommuner som trengs å ryddes. De gruppene som får delta vil motta et vederlag på 20 000 kr per gruppe!

Søknadsskjema er stengt. Søknadsfristen var onsdag 29. mars kl. 12:00.

Det er visse krav som skal oppfylles for at dere skal kunne søke. Blant annet må gruppen bestå av mellom 15-25 medlemmer i alderen 13-16 år, samt minimum to voksenpersoner. Pengekompensasjonen for ryddingen skal gå til et spesifikt formål som for eksempel klassetur, cup, stevne, leir eller lignende. Grupper som har deltatt på «Vi rydder Follo» tidligere kan ikke søke på nytt.

Trekning

Vi vil trekke 10 ryddelag fordelt på kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås. Alle søkere som oppfyller kriteriene og søker innen søknadsfristen 29. mars kl 12, vil være med i trekningen.

Kriterier for å delta

 • Gruppen må bestå av 15-25 medlemmer.
 • Gruppen må bestå av ungdom i alderen 13-16 år.
 • Minimum to voksenpersoner må delta på ryddeaksjonen.
 • Kun organisasjoner, lag, klasser og foreninger uten kommersielle hensikter kan søke.
 • Gruppen må ha tilknytning til én av følgende kommuner: Frogn, Nesodden, Nordre Follo eller Ås kommune
 • Gruppen må selv stille med refleksvester (ryddeutstyr som hansker og avfallsposer vil bli utlevert av Follo Ren).
 • Gruppen må selv ordne transport til tildelt ryddeområde.
 • Gruppen må selv sørge for bortkjøring av avfallet etter rydding. Avfallet leveres gratis til en av våre gjenvinningsstasjoner, hvor det veies av våre ansatte.
 • Rydding skal foregå over minst 3 timer. Er det lite avfall i tildelt område og dere blir ferdig før det har gått 3 timer, skal nærliggende områder ryddes, inntil det har gått 3 timer siden start. Er tildelt område så forsøplet at dere ikke blir ferdig med rydding etter 3 timer, kan ryddeaksjonen avsluttes.
 • Ryddingen skal dokumenteres gjennom bilder som etter endt aksjon sendes til Follo Ren
 • Ryddingen må gjennomføres i perioden fra 19. april til senest 29. april.
 • Pengekompensasjonen for ryddingen skal gå til et spesifikt formål.
 • Grupper som har deltatt tidligere kan ikke søke på nytt.
 • Follo Ren tildeler gruppen et område som skal ryddes.

Dette er Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond støtte prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av plastbæreposer. Midlene kommer fra plastposeavgiften som du betaler når du kjøper handleposer av plast i butikken.