10. april 2024

Utvidet renovasjonsløsning fra 2026

I dagens renovasjonsløsning har hver husstand minimum to avfallsbeholdere stående utenfor boligen, enten om man bor i enebolig, rekkehus eller leilighet. I restavfallsbeholderen kastes matavfall i grønne poser i tillegg til restavfall og plastemballasje. I papirbeholderen kastes papp, papir og drikkekartong.

Fra sommeren 2026 vil alle husstander få to nye avfallsbeholdere. En til matavfall og en til glass- og metallemballasje. Vi går ut med informasjon om dette tidlig i prosessen, slik at innbyggerne kan forberede seg på endringen, og for at eventuelle utbyggere kan ta hensyn til endringen i nye byggeprosjekter.

Endringen vil ikke innebære at innbyggerne trenger å gjøre endringer innendørs og under kjøkkenbenken, men det vil kreve litt endringer utendørs, da to nye avfallsbeholdere vil ta opp litt mer plass enn dagens løsning. Beholderne trenger ikke å stå samlet. Man kan velge å oppbevare beholderne et ønsket sted til vanlig, og trille den frem før tømmedag.

Det vil komme mer detaljert informasjon om endringen i tiden fremover. Inntil videre sorterer vi avfallet slik som før.

Beholder til matavfall

I dagens løsning, blir grønne matavfallsposer kastes i restavfallet, og sorteres ut på sorteringsanlegget til ROAF. Det er mange ledd i denne logistikken som fører til at en stor andel matavfallsposer dessverre blir ødelagt. Når dette skjer, får vi ikke nyttegjort oss av dette matavfallet. Vi estimerer at så mye som opp til 15 % av utsortert matavfall aldri kommer frem til biogassanlegget i Tønsberg.

Ved å sette ut egne avfallsbeholdere til matavfall kan vi transportere matavfallet direkte til biogassanlegget, slik at vi unngår svinn, og vi får nyttiggjort oss av den sorteringsinnsatsen innbyggerne gjør. ROAF planlegger å legge ned sorteringslinjen som sorterer ut de grønne matavfallsposen på sorteringsanlegget av akkurat samme årsak. På bakgrunn av dette kan vi ikke fortsette med dagens løsning.

Beholder til glass- og metallemballasje

I dag har vi en god og etablert løsning for avlevering av glass- og metallemballasje i form av over 140 miljøpunkter rundt om i Follo. Nye nasjonale myndighetskrav pålegger oss å innføre egne avfallsbeholdere til glass- og metallemballasje til hver husstand. Det betyr at alle innbyggere får hjemmehenting av glass- og metallemballasje, og slipper derfor turen til miljøpunktet. På bakgrunn av dette vil miljøpunkter for glass- og metallemballasje på sikt bli fjernet.

Plastemballasje

Det vil ikke skje endringer i sorteringen av plastemballasje. Dette skal fortsatt legges i samme pose som restavfall, og sorteres ut på ettersorteringsanlegget. Her blir plastemballasjen sortert ut fra annet avfall, og sortert i fem ulike plastkvaliteter slik at vi får en renere råvare til produksjon av ny plast. På denne måten får vi ut fire ganger så mye plast til gjenvinning, enn dersom vi hadde kildesortert blandet plast hjemme.

For deg med egne avfallsbeholdere

Har du planer om å gjøre endringer i oppkjørsel eller avfallsskur i tiden fremover, kan det være nyttig å ta hensyn til de to nye avfallsbeholderne som kommer sommeren 2026.

Ny standard løsning for avfallsbeholdere vil være:
Restavfall:                                           240 L beholder
Papp/papir:                                       240 L beholder
Matavfall:                                           140 L beholder
Glass- og metallemballasje:         140 L beholder

Har du større eller mindre avfallsbeholder enn det som er standard for restavfall eller papp/papir, vil du i utgangspunktet fortsatt beholde denne.

Mål på avfallsbeholdere

140 liter               H 1065 mm | B 490 mm | D 560 mm
240 liter               H 1070 mm | B 580 mm | D 740 mm
370 liter               H 1070 mm | B 750 mm | D 805 mm

Målene gjelder dagens avfallsbeholdere. Nye typer avfallsbeholdere kan komme, og vil være i omtrent samme størrelse. Beregn derfor ekstra god plass, dersom du skal bygge noe før beholderne blir rullet ut.

For borettslag og sameier med felles avfallsbeholdere

Det er viktig for Follo Ren å sikre en god overgang til ny utvidet avfallsløsning i borettslag og sameier. Vi vil gjennomføre befaringer, og ta kontakt med styret i borettslag/sameier i godt i tid i forveien for å for å finne gode løsninger.