14. januar 2021

Tjeneste avvikles

Hjemmehenting av farlig avfall og EE-avfall avvikles på grunn av få bestillinger de siste sesongene.

Follo Ren har i lengre tid tilbudt hjemmehenting av farlig avfall og EE-avfall, i den siste tiden har vi mottatt stadig færre bestillinger for denne tjenesten. Det er derfor besluttet at tjenesten avvikles fra og med 2021.

Tjenesten har i mer eller mindre grad blitt erstattet av Miljøbilen, vår rullende gjenvinningsstasjon, som kjører på rute rundt i Follo. Til Miljøbilen er det mulig å levere flere avfallstyper enn kun farlig avfall og EE-avfall. Du kan lese mer om Miljøbilen her