9. mars 2023

Teknologi sikrer gjenvinning

På Nes Miljøpark i Vormsund redder de jorden – bokstavelig talt. Her blir nemlig forurensede masser av jord og stein fra blant annet Follo, gjenvunnet og brukt på ny.

Normalt blir masser av stein og jord sendt rett til deponi (tidligere kalt fyllinger). Ofte fordi det er uvisst om massene er forurenset eller ikke. Follo Ren og AF gruppen ønsket å gjøre noe med dette. Follo Ren sender nå alt av stein og jordmasser til Nes Miljøpark, som er driftet av AF gruppen. Med dette anlegget går vi fra null prosent gjenvinning til 80 prosent gjenvinning av stein og jordmasser.

Store miljøfordeler

På landsbasis blir over 3 millioner tonn masser sendt til deponi. Derfor er anlegget på Nes Miljøpark et svært viktig miljøtiltak, som kan redde 300 000 tonn med stein og jordmasser fra å havne på deponi.

I tillegg reduserer anlegget mengden stein og pukk som må hentes ut fra naturen. Gjenvinningsanlegget er på størrelsen med et middels stort pukkverk. Men til forskjell bruker anlegget de massene som allerede er i sirkulasjon, i stedet for å ta fra naturen. Rett og slett en vinn-vinn-situasjon.

Bruk av teknologi

Det er smart og målrettet bruk av teknologi som gjør at man oppnår en gjenvinningsgrad på 80 prosent. På anlegget blir massene først sortert ut ifra størrelse ved hjelp av en våtseparasjonsprosess, deretter blir biomasse fjernet ut i flotasjonskar. Videre blir massene renset for miljøgifter i en syklon. Her blir tungmetaller, olje og lignende skilt ut fra massene. Finstoffet som gjenstår, går igjennom en filterpresse. Til slutt blir massene nøye kontrollert før de kan gjenbrukes som pukk, grus og tilslag i betong og asfalt.

Massene blir sortert ut i fra størrelse og nøye renset.
Etter rensing og sortering kan 80 prosent gjenbrukes som pukk og grus
Til slutt gjenstår 20 prosent med tungmetaller, oljer og annet miljøfarlig masse, som lagres på deponi.