Nye åpningstider fra 2. april
Fra 2. april innføres nye åpningstider på gjenvinningsstasjonene. Les om nye åpningstider her.
9. september 2022

Strandryddeuka 2022

9. – 18. september er strandryddeuka. Våre gjenvinningsstasjoner tar imot avfall gratis fra ryddeaksjoner. Men husk å registrer ryddeaksjonen først.

Slik går du frem for å få levert avfallet gratis på våre gjenvinningsstasjoner:

 1. Registrer ryddeaksjonen på https://ryddenorge.no/
 2. Send en e-post til ryddeaksjon@folloren.no med kontaktinfo til aksjonsansvarlig, og med info om hvor og når dere skal gjennomføre ryddeaksjonen. Det skal også avtales hvilken gjenvinningsstasjon avfallet skal leveres til, og når dette skal skje.
 3. Aksjonsansvarlig vil motta en QR-kode som skal fremvises ved innlevering av avfallet. Denne kan fremvises på mobil eller skrives ut.
 4. Når avfallet leveres til gjenvinningsstasjonen, vil avfallet veies av en ansatt hos Follo Ren.

Kriterier for gratis levering av avfall fra ryddeaksjoner

Follo Ren har ifølge norsk lovverk ikke lov til å ta imot avfall plukket i naturen gratis på gjenvinningsstasjonene. Gjennom en refusjonsordning fra Hold Norge Rent og Miljødirektoratet har Follo Ren likevel mulighet til å ta imot marint avfall gratis. Refusjonsordningen går ut på at kostnadene for behandling av dette avfallet blir dekket, slik at dette ikke bidrar til å øke renovasjonskostnadene for våre innbyggere.

For at Follo Ren skal kunne ta imot marint avfall gratis må følgende kriterier oppfylles:

 • Avfallet skal være marint avfall – Follo Ren kan kun ta imot avfall som er ryddet langs kysten, på havbunnen og langs vassdrag og innsjøer.
 • Opprydding relatert til avfallsdumping som for eksempel villfyllinger, dumpede biler, kasserte fritidsbåter, utrangerte campingvogner o.l. kan ikke leveres gratis.
 • Avfallet skal være eierløst.
 • Opprydding av avfallet skal være basert på frivillig innsats.
 • Avfallet må være fra et område innenfor Follo Rens eierkommuner: Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås.
 • Ryddeaksjonen må være registrert på https://ryddenorge.no/
 • Avfallet må være fra et område innenfor Follo Rens eierkommuner: Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås.

Gratis ryddeutstyr

Trenger dere ryddeutstyr som hansker og avfallsposer kan du bestille dette gratis hos Hold Norge Rent. For å kunne bestille ryddepakker som privatperson eller frivillig organisasjon, må du opprette en ryddeaksjon hos https://ryddenorge.no/. Her vil du motta en aksjonskode du kan bruke til å bestille ryddepakker.

For å bestille gratis ryddepakker fyller du ut skjemaet på denne siden, https://holdnorgerent.no/ryddepakker/