24. august 2023

Sommervikarer i sving

I sommer har Follo Ren hatt åtte unge og arbeidsomme sommervikarer på jobb rundt om i Follo. Sommervikarene har fått prøve seg på flere ulike typer arbeidsoppgaver i løpet av sommeren hos Follo Ren – alt fra administrativt arbeid til fysiske oppgaver. De har blant annet montert poseskap for grønne poser på en rekke Miljøpunkter i Follo. «Det er kjekt å kunne jobbe utendørs», sier Nikolai. Mens Sander er veldig fornøyd med at arbeidsinnsatsen gir tydelige resultater. «Vi er veldige effektive», legger Sander til med et lite smil.

Follo Ren legger stor vekt på å gi ungdommene en meningsfull og lærerik sommerjobb. «Vi ønsker å være en trygg og stabil arbeidsgiver, for flere av sommervikarene er vi deres første arbeidsgiver» sier Anita Norrøne Aune, personalsjef i Follo Ren. «Vi vil gi de unge en god start på arbeidslivet og gi de erfaringer de får nytte av videre», sier Aune.