29. juni 2023

Slutt for MiljøID fra 1. juli

Den nye Follo Ren-appen overtar som adgangsbevis etter den tidligere appen MiljøID. Follo Ren-appen har vært i drift siden oktober 2022 og de fleste besøkende på gjenvinningsstasjonene har tatt appen i bruk. Vi oppdager allikevel at noen fortsatt bruker MiljøID. Fra 1. juli vil det ikke lenger være mulig å bruke appen MiljøID som adgangsbevis på gjenvinningsstasjonene.

MiljøID var utviklet som en felles-app for avfallsbransjen. Dette har gjort det vanskelig å få til nødvendige tilpasninger og ønskede endringer ut ifra tilbudet til Follo Ren og behovet til innbyggerne i Follo.

Follo Ren ønsket å utvikle en egen app, hvor det er mulig å ta større styring i utvikling, feilretting og ny funksjonalitet.

Follo Ren-appen har i tillegg til adgangsbevis og kvoteoversikt, også tømmekalender og tømmevarsel for avfallsbeholderne dine hjemme. Du har også mulighet til å melde om avvik, som for eksempel manglende avfallstømming, direkte i appen.

Ny oppdatering rundt hjørnet

I tiden fremover vil det komme enda flere nyttige funksjoner i Follo Ren-appen. Ved neste oppdatering kommer blant annet muligheten for å aktivere varsling for Miljøbilen. Det vil si at du mottar et varsel dagen før Miljøbilen stopper i nærheten hos deg. Du kan derfor enkelt kan kvitte deg med avfall lokalt uten å reise helt til gjenvinningsstasjonen.

Last ned Follo Ren appen