5. juli 2019

Slipp oss frem!

For at våre renovatører skal få tømt din avfallsbeholder er det viktig å beskjære busker og trær i nærhet av vei og avfallsbeholder. Husk at våre renovasjonsbiler er større enn vanlige personbiler. Beskjærer du busker og trær bidrar du ikke bare med fremkommelighet, men også med bedre sikt for alle trafikanter.

Takk for at du slipper oss frem!