15. januar 2024

Slik vil Follo Ren tilby nye avfallsløsninger fremover

De neste årene vil skjerpede miljøkrav og endringer i måten vi bor på stille nye krav til hvordan Follo Ren utfører sin tjeneste. Follo Ren vil fremover tilby flere løsninger der folk bor.

Hvordan utvikles boligstrukturen?

I mange nye byggeprosjekter ser vi at det fortettes i sentrumsområder, det prosjekteres med få parkeringsplasser og nærhet til kollektivtrafikk. I fremtiden vil mange av oss bo annerledes enn vi gjør nå. Vi vil bo i mindre hus, vi vil bo tettere, flere av oss vil bo i leiligheter og mange av oss vil ikke ha bil. Denne utviklingen vil også påvirke hvordan Follo Ren skal tilby renovasjonsløsninger som også passer til nye bostrukturer.

Follo Ren jobber med å få på plass flere tilbud slik at det blir enkelt å kvitte seg med avfall på en riktig måte. Her skal vi sørge for at innbyggerne kan levere fra seg avfall uten å trenge bil. I tillegg til at det skal være enkelt for innbyggerne, er målet også å få mer ut av avfallet slik at dette blir råvarer til nye produkter.

Nye tjenester i nærmiljøet

Restavfall og papp/papir har alle innbyggere i egne beholdere eller i fellesløsninger sammen med naboene. Glass- og metallemballasje og tekstiler leveres til nærmeste miljøpunkt der det står containere for dette. Dette er vi vant til, og innbyggere i Follo gjør dette bra. Men hva med den utslitte stekepannen? Eller den ødelagte brødristeren? Og hvor kan man kaste den ødelagte plastkrakken?

Follo Ren ønsker å kunne tilby tjenester i nærmiljøet, slik at innbyggerne ikke behøver å dra langt for å kvitte seg med andre typer avfall enn husholdningsavfallet. Først og fremst vil vi opprette Miljøhus. Dette er en liten, ubetjent, og døgnåpen stasjon der innbyggerne kan levere mindre gjenstander og farlig avfall uten å måtte kjøre til gjenvinningsstasjonen. Miljøhuset vil være låst, og du åpner den med Follo Ren-appen, eller et adgangskort dersom du heller ønsker det.

Illustrasjonsfoto: Miljøhus (EnviroPac)

Miljøbilen er en tjeneste som allerede ruller på veiene i Follo, og denne tjenesten planlegger Follo Ren å kunne utvide de neste årene. Miljøbilen er en rullende gjenvinningsstasjon som stopper på faste stoppesteder til samme klokkeslett hver 14. dag. Her kan du levere avfall som trevirke, metall, plast, papp/papir, farlig avfall, småelektronikk, keramikk og porselen og ellers andre småting. Vi tar imot det du kan bære. Du kan sette opp varsel på «ditt stoppested» i Follo Ren-appen, slik at du kan finne frem avfallet i god tid.

Foto: Miljøbilen

Kanskje skal vi også i fremtiden komme mer hjem til hver enkelt husstand? Follo Ren ser for seg flere typer hjemmehentingstjenester. I dag tilbyr vi hjemmehenting av hageavfall til alle innbyggere som bor slik at den store renovasjonsbilen kommer frem og får hentet. Flere tusen husstander slipper i dag å dra til gjenvinningsstasjonen for å levere hageavfall. Dette er en frivillig abonnementsordning som de som benytter tjenesten betaler ekstra for. Kanskje vil det være aktuelt med flere slike tjenester i fremtiden.

Foto: Hageavfallsbeholder hjemme

Follo Ren vurderer å sette i gang enkelte pilotprosjekt i tiden fremover, for å få testet ut ulike løsninger som vi tror kunne passe i ulike bostrukturer for å gjøre avfallshåndteringen enklere for våre innbyggere.

Behov for et nytt miljø- og logistikksenter

I dag drifter Follo Ren tre gjenvinningsstasjoner. Det er Teigen gjenvinningsstasjon som ligger ved Fagerstrand på Nesodden, Oppegård gjenvinningsstasjon som ligger på Sofiemyr i Nordre Follo, og Bølstad gjenvinningsstasjon som ligger i Ås. Disse gjenvinningsstasjonene er relativt små, trange og uhensiktsmessig for den driften det er behov for at Follo Ren utfører i fremtiden. På to av stasjonene er det ikke mulig å bygge ut, og det ville være meget kostnadskrevende å bygge om tre gjenvinningsstasjoner slik at de er forenelig med fremtidens behov.

Det er derfor besluttet at Follo Ren skal bygge et større Miljø- og logistikksenter i Nesoddveien 24, som ligger i nærheten av Nesset, innerst i Bunnefjorden syd for Vinterbro. Miljø- og logistikksenteret skal bestå av en moderne gjenvinningsstasjon, lager, og god plass for logistikken som kreves for å kunne tilby Miljøhus, Miljøbil og flere hjemmehentingstjenester der innbyggerne bor.

Illustrasjon på nytt miljø- og logistikksenter

På dagens gjenvinningsstasjoner er det svært vanskelig å jobbe med ombruk. Vi har ingen lagerkapasitet under tak der vi kan ta vare på gjenstander som egner seg for ombruk. På det nye Miljø- og logistikksenteret ønsker Follo Ren å legge til rette for mer ombruk ved å kunne ta ut ting fra avfallet som fortjener en ny runde til glede for nye eiere. Vi håper å kunne samarbeide med lokale ombruksbutikker, for å skaffe dem varer, og samtidig minke avfallsmengden hos oss i tråd med bærekraftsmål fra myndighetene.

I tillegg vil det nye Miljø- og logistikksenteret kunne tilby vesentlig bedre fasiliteter og større kapasitet slik at man slipper å stå i lange køer. Det planlegges lengre åpningstider enn på dagens stasjoner, og bedre trafikkavvikling.

Illustrasjon på nytt miljø- og logistikksenter

Opplæring av barn og unge er svært viktig for Follo Ren. På det nye Miljø- og logistikksenteret planlegges det å ha lokaler til å kunne ta imot barn og unge for omvisning og opplæring i miljø, gjenvinning og bærekraft. Follo Ren har i dag mange forespørsler fra lag og foreninger som ønsker omvisninger, foredrag og orienteringer om vårt fagfelt. Vi håper at det nye Miljø- og logistikksenteret kan bli et sted der vi kan formidle kompetanse rundt miljø og bærekraft til alle som er interessert.

Bærekraft i et nytt anlegg

Follo Ren har høyt fokus på bærekraft når vi nå skal bygge et Miljø- og logistikksenter. Vi skal tenke klimanøytralitet så langt det lar seg gjøre. Vurderinger som skal gjøres er muligheter for å samle opp regnvann til bruk for rengjøring av maskiner og utstyr, oppsamling av skittent vann slik at det ikke renner ut i naturen, solcellepaneler til strøm, klimanøytrale byggematerialer og en mengde andre klimatiltak.

Illustrasjon på nytt miljø- og logistikksenter

Miljø- og logistikksenteret vil ikke være et behandlingsanlegg der avfall kvernes eller videreforedles. Avfall som leveres inn vil sorteres og lagres i tette containere og kjøres fortløpende videre til behandlingsanlegg. Naboer trenger derfor ikke å være engstelig for luktproblematikk eller utslipp til natur.

Tilgang til bygdeborgen og andre viktige severdigheter og historiske steder vil også fortsette å være tilgjengelig for allmennheten. Det skal ikke bygges i grøntbeltet, og Miljø- og logistikksenteret skal plasseres inn i landskapet på en slik måte at det er til minst mulig sjenanse for det nærliggende miljøet.

Hva skjer med dagens gjenvinningsstasjoner?

Når det nye Miljø- og logistikksenteret står ferdig, skal driften på Bølstad avvikles. Det antas at det nye senteret vil stå ferdig om ca. tre år, etter detaljregulering. Driften på Teigen og Oppegård gjenvinningsstasjon skal fortsette i minst tre år til etter dette. Da skal det tas en ny vurdering på bruk og behov. Dersom kunder og politikere finner det hensiktsmessig å fortsette med tre gjenvinningsstasjoner, så gjør Follo Ren gjerne det. Men mest av alt håper vi å lage gode løsninger for våre innbyggere i deres eget nærmiljø, slik at turen til gjenvinningsstasjonen ikke er nødvendig like ofte som i dag