20. desember 2021

Slik håndterer du avfall i julen

Julen er en trivelig høytid med mange flotte tradisjoner. Men julen er også høysesong for avfall. Hva skal du gjøre for å håndtere de store avfallsmengdene? Her er noen gode tips fra oss:

Julesekken

Alle husstander med egne avfallsbeholdere har fått utlevert julesekken fra Follo Ren i uke 49 og 50. Sekken kan brukes dersom du har mer avfall enn vanlig i forbindelse med julefeiringen. I den røde julesekken kan du kaste restavfall og plastemballasje, men ikke grønne poser med matavfall. De grønne matavfallsposene må kastes i restavfallsbeholderen, slik at de blir sortert riktig når de kommer fram til ettersorteringsanlegget.

Julesekken må settes ut ved siden av avfallsbeholderen dagen før tømmedag, og brukes innen 1. februar 2022.

Borettslag og sameier med felles avfallsbeholdere får ikke distribuert julesekken. Dersom noen med felles avfallsløsninger har behov for sekker, kan styret/vaktmester hente dette på gjenvinningsstasjonen eller hos administrasjonen i Follo Ren

Ribbefett, smult og frityrolje

Ikke hell fett eller olje i vasken eller toalettet. Det kan føre til tette kloakkrør og i tillegg vil det tiltrekke seg rotter. Stivnet fett kan skrapes vekk og kastes i den grønne matavfallsposen. Her skal du også kaste mindre mengder flytende fett som du tørker av med kjøkkenrull.

Batterier

Oppbrukte batterier skal ikke kastes i restavfallet. Batterier kan leveres gratis til gjenvinningsstasjoner, Miljøbilen eller til forhandlere som selger batterier.

Pappesker

Pappesker brettes flate og sorteres i papirbeholderen. Har du ekstra papp som du ikke får plass i avfallsbeholderen, så kan dette leveres gratis til gjenvinningsstasjonen. Har du egen avfallsbeholder kan ekstra papp settes ved papirbeholderen dagen før tømmedag. Husk å bunt det sammen med en hyssing slik at pappen ikke blåser av gårde.

Gavepapir

Glanset gavepapir sorteres som restavfall. Gavepapir av gråpapir, kraftpapir og avispapir kan sorteres som papir. Mesteparten av gavepapiret som selges i butikker er glanset gavepapir, og er av en slik kvalitet at det ikke kan gjenvinnes. Glanset gavepapir inneholder store mengder fargestoffer, leire og lite papirfibre. Når du pakker inn gaver kan du heller velge gråpapir, kraftpapir eller avispapir. Dette er miljøvennlige alternativer som kan gjenvinnes.

Gavebånd

Gavebånd av plast sorteres som restavfall. Gavebånd
av tøy kan man ta vare på og gjenbruke.

Telys

Telysholder i metall skal sorteres som metallemballasje. Husk å fjern vekeholderen. Telysholder i plast skal sorteres som restavfall.

Elektronisk avfall

Elektronisk avfall skal ikke kastes i restavfallet. Elektronisk avfall kan leveres gratis til gjenvinningsstasjoner, Miljøbilen eller til forhandlere som selger elektronikk

Juletre

Du kan levere juletreet ditt til gjenvinningsstasjonen. Er juletreet et ekte tre, er det gratis å levere som hageavfall. Dersom du har et plasttre du ønsker å kvitte deg med, så må du betale for å levere dette, da dette sorteres som restavfall på gjenvinningsstasjonen

Julekuler

Ødelagte julekuler i både glass og plast skal sorteres som restavfall. Husk å pakk det inn, slik at skarpe kanter ikke ødelegger restavfallsposen.

Fyrverkeri

Fyrverkeri som er avfyrt, skal sorteres som restavfall. Pass på at det er forsvarlig slukket før du kaster det i restavfallsbeholderen. Ubrukt fyrverkeri må ikke kastes i restavfallsbeholderen. Ubrukt fyrverkeri som kastes i restavfallet utgjør en risiko for våre renovatører og avfallsanleggene. Feilsortert fyrverkeri kan i verstefall føre til brann eller personskader. Dette skal heller ikke leveres til gjenvinningsstasjonen. Sitter du igjen med ubrukt fyrverkeri skal dette leveres tilbake til forhandler. Alle forhandlere av fyrverkeri er pliktig til å ta imot ubrukt fyrverkeri