Nye åpningstider fra 2. april
Fra 2. april innføres nye åpningstider på gjenvinningsstasjonene. Les om nye åpningstider her.
2. mars 2020

S-boks på Oppegård brutt opp

S-boks er en sikker levering av dataenheter (datamaskiner, telefoner og andre lagringsmedium) der innholdet blir destruert slik at det som er lagret på disse enhetene ikke blir brukt på nytt eller kommer på avveie.

Tirsdag 25.02.2020 ble S-boksen på Oppegård gjenvinnnigsstasjon brutt opp, og vi vil med dette varsle om at enkelte gjenstander kan ha kommet på avveie.

S-boksen var innlåst på tidspunktet. Vi ser på ytterligere tiltak for å hindre at dette skjer i fremtiden.

Vi beklager de ulemper dette innbruddet eventuelt har medført. Vi vil anbefale dem som har svært sensitive data på sine lagringsmedium om å sørge for sletting før levering til S-boks. Tjenester og beskrivelse av metoder for sikker destruering finner du på internett.

Dersom du har spørsmål rundt Follo Rens håndtering av personvernregler, kan vår personvernombud Carina Simonsen kontaktes via vår kundeservice på e-post post@folloren.no eller telefon 90 80 40 10.