17. juni 2024

Nytt mottak for farlig avfall og småelektronikk midt i Kolbotn sentrum

Det var duket for åpning av Follos første miljøhus, et nytt tilbud for levering av småelektronikk og farlig avfall. På åpningen var ordføreren for Nordre Follo, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, til stede med gullsaks, klar for snorklipping. – Ved å få på plass Miljøhus som dette, så er det mye enklere for innbyggerne våre å levere farlig avfall, slik at det ikke havner i søpla, sier Cecilie Pind

Miljøhus er et ubemannet, døgnåpent mottak som er ment å gjøre avfallshåndtering mer praktisk for innbyggerne i som bor i nærheten. Det første offentlige miljøhuset til Follo Ren ble åpnet i Kolbotn sentrum, nærmere bestemt i Kapellveien 2.

Hva kan leveres

– Til miljøhuset kan du levere maling, spraybokser, lyspærer og mye mer, sier prosjektansvarlig Petter Herud. I tillegg til farlig avfall og EE-avfall kan du levere metallgjenstander som stekepanner, kjeler og annet småinventar av metall. – Inne i miljøhuset er det oversiktlig og tydelig merket, slik at det skal være lett å kaste avfallet på riktig sted, sier Herud.

Ja takk
  • Lyspærer og lysstoffrør
  • Batterier
  • Småelektronikk
  • Maling, lim og lakk
  • Keramikk, porselen og glass
  • Spraybokser
  • Rengjøringsmidler
  • Organiske løsemidler
  • Små gassbeholdere
  • Småinventar av metall

Åpnes med appen
Miljøhuset er låst, men alle innbyggere som betaler renovasjonsgebyr får en egen digital nøkkel.

– Man åpner miljøhuset ved å bruke Follo Ren-appen. Bare trykk på «digital adgang» med symbolet av en nøkkel og velg ditt miljøhus, demonstrerer Herud.

Miljøhuset kan også åpnes med et fysisk adgangskort for de om ikke ønsker å bruke appen.

Planene fremover

Flere miljøhus er i planene, ifølge Astri Thomassen Ekroll, leder for prosjekt og utvikling i Follo Ren.

 – Vi har ambisjoner om å få utplassert flere miljøhus, helst ett miljøhus i hver av våre eierkommuner, sier Ekroll. I tillegg til Nordre Follo, er dette Frogn, Nesodden og Ås. Vi fokuserer på de sentrumsnære områdene med tett befolkning, slik at flest mulig får nytte av miljøhusene

Miljøhuset i Kolbotn er offentlig og åpent for alle innbyggere, samtidig har Follo Ren miljøhus i enkelte store borettslag som kun er tilgjengelig for beboerne i borettslagene.

«I fortettede områder legges det opp til mindre bilbruk, noe som kan gjøre det vanskeligere å kvitte seg med avfall og da er miljøhus en god løsning» sier Ekroll.