4. desember 2020

Nye kvoter for 2021

Vi har hatt vårt første år med adgangskontroll på gjenvinningsstasjonene. Mye har fungert veldig bra, og noe har vi måttet justere underveis. Vi har behandlet alle tilbakemeldinger vi har fått i løpet av dette året, og forsøkt å ta hensyn til disse når vi har sett på hvordan kvotene burde være fremover. Alle endringer vil skje fra 1. januar 2021. Kvotene blir automatisk oppdatert fra 1. januar og det er ikke nødvendig å oppdatere appen eller bestille nye adgangskort.

Hageavfall – endring av kvote

Den største endringen på kvotene gjelder hageavfall. Her har vi fått tilbakemeldinger på at enkelte hageeiere ønsker å komme med mindre mengder av gangen, men oftere. Den nye kvoten er derfor totalt samme mengde, 30 kubikk hageavfall. Kvoten økes til 30 klipp, og klippene fordeles på følgende måte:

Hageavfall – inntil en avfallssekk              1 klipp per besøk

Hageavfall – i personbil                                 2 klipp per besøk

Hageavfall – full tilhenger (3m³)               3 klipp per besøk

Det betyr at man fortsatt har 10 gratis besøk med full tilhenger hageavfall, eller opptil 30 gratis besøk dersom man leverer lite av gangen.

Grovavfall – endring av kvote

På grovavfall har vi økt kvoten fra 12 til 18 klipp.  I tillegg har vi endret prisstrukturen, slik at den vil oppfattes som mer rettferdig:

Type kjøretøyPris (inkl. mva)Kvotebelastning (antall klipp)
Syklende/gående40,-1
Personbil80,-1
Tilhenger150,-2
Personbil med tilhenger190,-2
Varebil og pickup (opp til 6m3)190,-2
Varebil og pickup med tilhenger350,-2
Stor varebil og pickup (opp til 3 500kg)400,-3
Lastebil (3 500 – 7 500kg)550,-3
Tillegg for tilhenger over 3 meter120,-0
Tillegg for tungmasser over 50 kg120,-0
Tillegg for gipsplater med fliser50,-0

Dette kan du levere gratis:

Visste du at det er noen avfallstyper du kan levere gratis og uten klipp? Vi krever likevel at du identifiserer deg som privat innbygger i en av Follo Rens kommuner, for å kunne levere gratis.

Følgende avfallstyper kan du levere gratis:

  • Farlig avfall
  • EE-avfall
  • Tekstiler i tekstilcontainer
  • Glass- og metallemballasje
  • Papp/papir
  • Metall

Har du ikke skaffet deg adgangsbevis? Her kan du se hvordan du gjør det