Nye åpningstider fra 2. april
Fra 2. april innføres nye åpningstider på gjenvinningsstasjonene. Les om nye åpningstider her.
29. februar 2024

Nye åpningstider på gjenvinningsstasjonene

Fra 2. april innfører vi nye åpningstider på våre gjenvinningsstasjoner. Ut fra besøkstall ser vi at innbyggernes vaner har endret seg over tid. Vi opplever mindre pågang i vinterhalvåret, og på morgenene og kveldstid i hverdager. Derimot ser vi et økt behov for lengre åpningstid på fredager og lørdager. For å holde renovasjonsgebyret nede, og sikre et effektivt ressursbruk, er en justering av åpningstidene et naturlig tiltak å innføre.

Ingen ansatte vil miste jobben som følge av endringen, men endringen gjør at vi kan redusere bruken av ekstrahjelp og vikarer.

Oppegård og Bølstad

På Oppegård og Bølstad gjenvinningsstasjon vil det bli ulike åpningstider for sommer og vinter. Sommertidene har kun små justeringer fra dagens åpningstid. På vinteren blir åpningstidene noe redusert.

Sommer (april – oktober)
Mandag – Torsdag: 08 – 20
Fredag – Lørdag: 09 – 16
Vinter (november – mars)
Mandag – Torsdag: 10 – 20
Fredag – Lørdag: 10 – 16

Teigen

Teigen gjenvinningsstasjon vil ha like åpningstider igjennom hele året:
Mandag – Onsdag: 10 – 16
Torsdag: 10 – 20
Fredag – Lørdag: 10 – 16