7. september 2023

Når planter blir en trussel

Fremmede plantearter, også kjent som svartelistede arter eller «hagerømlinger», utgjør en trussel for norsk natur og biologisk mangfold, men hvorfor er det slik?

Fremmede plantearter er arter som har blitt importert fra utlandet inn til Norge. Enkelte av disse artene kan utgjøre en stor risiko, fordi de fremmede planteartene utkonkurrerer de lokale plantene. Fremmede arter har ikke et naturlig samspill med øvrig flora og fauna i norsk natur. Dermed kan fremmede plantearter spre seg raskt og ta over store områder. Enkelte fremmede plantearter ødelegger jordsmonn for fremtidige planter. De kan også være bærere av parasitter og sykdommer som er svært skadelige for lokale planter.

Slik blir du kvitt fremmede plantearter

Har du fremmede plantearter i din hage bør du kvitte deg med disse, for å unngå at de sprer seg videre hagen din eller til nærliggende områder.

  1. Fjern planten, pass på å få med røttene. Husk å bruk hansker.
  2. Pakk plantene inn i en avfallssekk eller bærepose. Ikke la plantene ligge løst på tilhengeren.
  3. Lever plantene til gjenvinningsstasjonen. Ta kontakt med personalet, og de vil vise deg til rett sted for fremmede arter. Levering av fremmede plantearter til gjenvinningsstasjonene er gratis og bruker ikke av hageavfallskvoten.

Sendes til forbrenning

For å hindre videre spredning i norsk natur, blir ikke fremmede plantearter kompostert og omgjort til kompostjord, slik det gjøres med vanlig hageavfall. Fremmede plantearter blir sendt til energigjenvinning ved forbrenning.

På fremmedartslista til artsdatabanken finner du oversikt over alle fremmede arter som utgjør en økologisk risiko: Klikk her for å se fremmedartslista