Nye åpningstider fra 2. april
Fra 2. april innføres nye åpningstider på gjenvinningsstasjonene. Les om nye åpningstider her.
3. februar 2021

Nå brukes dine tallerkener og ditt gamle toalett til nye produkter

Follo Ren har inngått avtale med Norsk Gjenvinning om å materialgjenvinne keramikk og porselen til nye produkter. På denne måten får vi utnyttet dette avfallet som en råvare inn i ny produksjon. Dette er et spennende innovasjonsprosjekt.

Tidligere ble keramikk og porselen lagt på deponi. Nå skal disse produktene sorteres i egen container, og knuses slik at materialet kan brukes til nye produkter. Materialgjenvunnet råvare vil blant annet brukes til bygg- og anleggsnæringen. I første omgang ser man på muligheten for å lage betongelement som inneholder nedknust materiale fra keramikk og porselen. Ved å bruke kildesortert materiale reduseres klimagassutslippene med opptil 80 prosent fordi de ikke lenger bruker sement.

Egen container

Når du kommer på gjenvinningsstasjonen, vil du se en egen container på rampa for keramikk og porselen. Her skal du legge alt fra steintøy, dekketøy, vaser, pyntegjenstander, glass, ildfaste former, servanter og toaletter. Så lenge det er laget av keramikk eller porselen skal det legges i denne containeren.

Husk også at keramikk og porselen ikke skal sorteres som glass- og metallemballasje. Det vil forringe kvaliteten på glass- og metallemballasjen som er en nyttig råvare til produksjon av andre typer produkter.

Follo Ren jobber hele tiden med å få til bærekraftige løsninger for de forskjellige avfallstypene, slik at avfallet blir en ressurs.