Nye åpningstider fra 2. april
Fra 2. april innføres nye åpningstider på gjenvinningsstasjonene. Les om nye åpningstider her.
18. mai 2022

Miljøengasjerte ungdom

I løpet av mai har over 270 ungdommer deltatt på ryddeaksjonen Vi rydder Follo. Med sitt engasjement og iver har de til sammen ryddet over 1 584 kg avfall fra naturen i Follo. Ungdommene setter dermed ny rekord i antall kilo avfall plukket siden ryddeaksjonen startet i 2020.

Dette er rydderne

Til ryddeaksjonen søkte vi etter ti ryddelag. Disse ryddelagene måtte bestå av minst 15 ungdom i alderen 13 – 16 år. Lagene kunne være idrettslag, skoleklasser, korps eller andre frivillige foreninger. Hvert ryddelag mottar kr 20 000 i vederlag for å delta på ryddeaksjonen. Midlene skal gå til et spesifikt formål som for eksempel klassetur, cup, stevne, leir eller lignende. 

Populær aksjon

Follo Ren har arrangerte Vi rydder Follo for tredje året på rad. Påmelding til ryddeaksjonen blir publisert på Follo Rens nettside og facebook-side, med «første-mann-til-mølla-prinsippet». Vi opplever stort engasjement og plassene blir raskt fylt opp når vi legger ut påmelding. Vi får gode tilbakemelding fra ryddelagene som deltar. For lagene er det en meningsfull dugnad som også gir inntekter til idrettslaget eller klasseturen.

Samarbeid med Handelens Miljøfond

Follo Ren samarbeider med Handelens Miljøfond for å arrangere ryddeaksjonen. Handelens Miljøfond stiller med økonomisk støtte til alle ryddelagene som deltar. Handelens Miljøfond støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av plastbæreposer. Fondets midler kommer fra plastposeavgiften som du betaler når du kjøper handleposer av plast i butikken.

u å planlegge en ryddeaksjon. Her finner du noen gode tips til hvordan du bør gå frem