16. august 2021

Miljøbilen tilbake på rute

Sommerferien er over og hverdagen er tilbake. Det betyr at Miljøbilen også er tilbake på sin faste rute for å hente ditt avfall. Det blir ingen endringer i stoppesteder for andre halvår 2021. Rutetabellen ser du nederst på siden.

Miljøbilen er en rullende gjenvinningsstasjon som stopper nær deg. Til Miljøbilen kan du levere grovavfall som ikke skal kastes i restavfallsbeholderen hjemme, slik at du slipper å reise til gjenvinningsstasjonen. Miljøbilen omfattes ikke av kvote-systemet som gjelder på gjenvinningsstasjonene. Det betyr at du ikke trenger adgangsbevis for å levere avfall til Miljøbilen.

Hva kan leveres?

Du kan levere inntil én avfallsekk med avfall per besøk. Vi tar imot det du kan bære.

Lever gratis

 • Farlig avfall
 • Maling
 • EE-avfall (mindre gjenstander)
 • Metall
 • Glass- og metallemballasje
 • Tekstiler
 • Papp, papir og drikkekartong

Lever mot betaling*

 • Trevirke
 • Krystall og porselen
 • Ildfaste former
 • Plast
 • Fliser
 • Annet grovavfall som går som restavfall

* Betaling kr 40,- per levering. Betaling med kort eller Vipps.

Miljøbilen tar ikke imot**

 • Impregnert trevirke
 • Gips
 • Asbest
 • Bildekk
 • Vindusruter
 • Grave- og rivemasser
 • Matavfall
 • Hageavfall
 • Store hvitevarer

**Matavfall kastes restavfallsbeholder hjemme. De andre avfallstypene leveres til gjenvinningsstasjonen.

Datoer for høsten 2021

Miljøbilen stopper hver 14. dag på følgende dato/tidspunkt:

Heer skole, kl 17:30 – 18:30 (se kart):
17.08 – 31.08 – 14.09 – 28.09 – 12.10 – 26.10 – 09.11 – 23.11 – 07.12

Bankløkka Drøbak, kl 19:00 – 20:00 (se kart):
17.08 – 31.08 – 14.09 – 28.09 – 12.10 – 26.10 – 09.11 – 23.11 – 07.12

Sagajordet, kl 16:00 – 17:00 (se kart):
18.08 – 01.09 – 15.09 – 29.09 – 13.10 – 27.10 – 10.11 – 24.11 – 08.12

Sogsti skole, kl 17:30 – 18:30 (se kart):
18.08 – 01.09 – 15.09 – 29.09 – 13.10 – 27.10 – 10.11 – 24.11 – 08.12

Drøbak City, kl 19:00 – 20:00 (se kart):
18.08 – 01.09 – 15.09 – 29.09 – 13.10 – 27.10 – 10.11 – 24.11 – 08.12

Rema 1000 Bjørnemyr, kl 16:00 – 17:00 (se kart):
23.08 – 06.09 – 20.09 – 04.10 – 18.10 – 01.11 – 15.11 – 29.11 – 13.12

Skoklefall miljøpunkt, kl 17:30 – 18:30 (se kart):
23.08 – 06.09 – 20.09 – 04.10 – 18.10 – 01.11 – 15.11 – 29.11 – 13.12

Tangenten, kl 19:00 – 20:00 (se kart):
23.08 – 06.09 – 20.09 – 04.10 – 18.10 – 01.11 – 15.11 – 29.11 – 13.12

Fjellstrand, kl 16:00 – 17:00 (se kart):
17.08 – 31.08 – 14.09 – 28.09 – 12.10 – 26.10 – 09.11 – 23.11 – 07.12

Coop Extra Hellerasten, kl 16:00 – 17:00 (se kart):
24.08 – 07.09 – 21.09 – 05.10 – 19.10 – 02.11 – 16.11 – 30.11 – 14.12

Kiwi Trollåsen, kl 17:30 – 18:30 (se kart):
24.08 – 07.09 – 21.09 – 05.10 – 19.10 – 02.11 – 16.11 – 30.11 – 14.12

Kolbotn Kapellveien, kl 19:00 – 20:00 (se kart):
24.08 – 07.09 – 21.09 – 05.10 – 19.10 – 02.11 – 16.11 – 30.11 – 14.12

Greverud kirke, kl 16:00 – 17:00 (se kart):
25.08 – 08.09 – 22.09 – 06.10 – 20.10 – 03.11 – 17.11 – 01.12 – 15.12

Kiwi Bøleråsen, kl 17:30 – 18:30 (se kart):
25.08 – 08.09 – 22.09 – 06.10 – 20.10 – 03.11 – 17.11 – 01.12 – 15.12

Langhus senter, kl 19:00 – 20:00 (se kart):
25.08 – 08.09 – 22.09 – 06.10 – 20.10 – 03.11 – 17.11 – 01.12 – 15.12

Kråkstad, kl 16:00 – 17:00 (se kart):
26.08 – 09.09 – 23.09 – 07.10 – 21.10 – 04.11 – 18.11 – 02.12 – 16.12

Kontra kulturskole, kl 17:30 – 18:30 (se kart):
26.08 – 09.09 – 23.09 – 07.10 – 21.10 – 04.11 – 18.11 – 02.12 – 16.12

Siggerud, kl 19:00 – 20:00 (se kart):
26.08 – 09.09 – 23.09 – 07.10 – 21.10 – 04.11 – 18.11 – 02.12 – 16.12

Esso Nordbyveien, kl 16:00 – 17:00 (se kart):
19.08 – 02.09 – 16.09 – 30.09 – 14.10 – 28.10 – 11.11 – 25.11 – 09.12

Finstad skole, kl 17:30 – 18:30 (se kart):
19.08 – 02.09 – 16.09 – 30.09 – 14.10 – 28.10 – 11.11 – 25.11 – 09.12

Ski rådhus, kl 19:00 – 20:00 (se kart):
19.08 – 02.09 – 16.09 – 30.09 – 14.10 – 28.10 – 11.11 – 25.11 – 09.12

Dyster Eldor / Grunnfjellsveien, kl 16:00 – 17:00 (se kart):
16.08 – 30.08 – 13.09 – 27.09 – 11.10 – 25.10 – 08.11 – 22.11 – 06.12

Arbeidskirken i Ås, kl 17:30 – 18:30 (se kart):
16.08 – 30.08 – 13.09 – 27.09 – 11.10 – 25.10 – 08.11 – 22.11 – 06.12

Ås rådhus, kl 19:00 – 20:00 (se kart):
16.08 – 30.08 – 13.09 – 27.09 – 11.10 – 25.10 – 08.11 – 22.11 – 06.12