9. januar 2024

Miljøbilen tilbake på rute

Juleferien er over for Miljøbilen og den er tilbake på sin vanlige rute. Det er ingen endringer i stoppesteder for våren 2024.

Miljøbilen er en rullende gjenvinningsstasjon som stopper sentrumsnære og tett befolkede områder. Til Miljøbilen kan du levere mindre mengder grovavfall, EE-avfall og farlig avfall, slik at du slipper turen til gjenvinningsstasjonen. Les mer om hva du kan levere her.

Datoer for våren 2024

Miljøbilen stopper hver 14. dag på følgende dato/tidspunkt:

Heer skole, kl :18:00 – 18:30 (se kart)
Bankløkka Drøbak, kl 19:00 – 19:30 (se kart)
16.01 – 30.01 – 13.02 – 27.02 – 12.03 – 09.04 – 23.04 – 07.05 – 21.05 – 04.06 – 18.06


Sagajordet (Sagaveien), kl 17:00 – 17:30 (se kart)
Sogsti skole, kl 18:00 – 18:30 (se kart)
Drøbak City, kl 19:00 – 19:30 (se kart)
17.01 – 31.01 – 14.02 – 28.02 – 13.03 – 10.04 – 24.04 – 08.05 – 22.05 – 05.06 – 19.06

Fjellstrand v/ Folkets hus, kl 16:00 – 16:30 (se kart)
Bjørnemyr v/ Rema 1000, kl 17:00 – 17:30 (se kart)
Skoklefall Miljøpunkt, kl 18:00 – 18:30 (se kart)
Tangenten, kl 19:00 – 19:30 (se kart)
08.01 – 22.01 – 05.02 – 19.02 – 04.03 – 18.03 – 15.04 – 29.04 – 13.05 – 27.05 – 10.06.

Nordbyveien v/ Esso, kl 16:00 – 16:30 (se kart)
Finstad skole, kl 17:00 – 17:30 (se kart)
Finstadtunet, kl 18:00 – 18:30 (se kart)
Ski torg, kl 19:00 – 19:30 (se kart)
18.01 – 01.02 – 15.02 – 29.02 – 14.03 – 11.04 – 25.04 – 23.05 – 06.06 – 20.06


Greverud kirke, kl 16:00 – 16:30 (se kart)
Bøleråsen Senter, kl 17:00 – 17:30 (se kart)
Bøleråsen (Tømmerveien), kl 18:00 – 18:30 (se kart)
Langhus Senter, kl 19:00 – 19:30 (se kart)
09.01 – 23.01 – 06.02 – 20.02 – 05.03 – 19.03 – 02.04 – 16.04 – 30.04 – 14.05 – 28.05 – 11.06


Hellerasten v/ Coop Extra, kl 16:00 – 16:30 (se kart)
Trollåsen v/ Kiwi, kl 17:00 – 17:30 (se kart)
Vassbonn skole, kl 18:00 – 18:30 (se kart)
Kolbotn Kapellveien, kl 19:00 – 19:30 (se kart)
10.01 – 24.01 – 07.02 – 21.02 – 06.03 – 20.03 – 03.04 – 17.04 – 15.05 – 29.05 – 12.06


Kråkstad v/ Kråkstadtunet, kl 16:00 – 16:30 (se kart)
Kontra kulturskole, kl 17:00 – 17:30 (se kart)
Smedsrud barnehage, kl 18:00 – 18:30 (se kart)
Siggerud v/ Coop Extra, kl 19:00 – 19:30 (se kart)
11.01 – 25.01 – 08.02 – 22.02 – 07.03 – 21.03 – 04.04 – 18.04 – 02.05 – 16.05 – 30.05 – 13.06

Dyster Eldor / Grunnfjellsveien, kl 16:00 – 16:30 (se kart)
Arbeidskirken i Ås, kl 17:00 – 17:30 (se kart)
Kaja, kl 18:00 – 18:30 (se kart)
Ås rådhus, kl 19:00 – 19:30 (se kart)
15.01 – 29.01 – 12.02 – 26.02 – 11.03 – 08.04 – 22.04 – 06.05 – 03.06 – 17.06


Pentagon studentby, kl 16:00 – 16:30 (se kart)
Nordby v/ helsestasjonen, kl 17:00 – 17:30
(se kart)
16.01 – 30.01 – 13.02 – 27.02 – 12.03 – 09.04 – 23.04 – 07.05 – 21.05 – 04.06 – 18.06


Solberg øst, kl 16:00 – 16:30 (se kart)
17.01 – 31.01 – 14.02 – 28.02 – 13.03 – 10.04 – 24.04 – 08.05 – 22.05 – 05.06 – 19.06