11. mars 2020

Midlertidig stans for Miljøbilen

Fra og med mandag 16. mars vil Miljøbilen stanses midlertidig inntil videre. Det betyr at Miljøbilen ikke vil gjennomføre de planlagte rutene.

Dette er et preventivt tiltak for å redusere risikoen for spredning av Covid-19.

Vi vil henvise kunder av Miljøbilen til våre gjenvinningstasjoner. Våre gjenvinningsstasjoner holder åpent med vanlige åpningstider.

Ny informasjon om Miljøbilen vil komme i forkant av oppstart.

Vi håper våre kunder viser forståelse for dette.