24. januar 2019

Matavfallsposer til sameier og borettslag

Follo Ren ønsker å legge til rette for en enklere distribusjon av grønne matavfallsposer til sameier og borettslag med felles avfallsløsninger.

Vi tilbyr følgende løsninger:

Papp-display

Engangs papp-display som egner seg godt til å stå i felles avfallsrom. Dette kan også plasseres andre steder som for eksempel oppganger, postrom, nedgang til garasjeanlegg osv. der beboerne naturlig går. Eneste krav er at det står under tak.

Når displayet er tomt bestilles et nytt fra Follo Ren. Vi kommer og setter ut det nye og tar med oss det gamle. Ordningen er gratis.


Skap

Dersom deres borettslag/sameie ikke har fellesområder under tilbyr vi et værbestandig skap som kan monteres på vegg eller frittstående på stolpe. Skapet kommer i en nøytral grå farge, og rommer 60-70 ruller med grønne poser. Follo Ren vil fylle på skapet etter bestilling fra borettslaget/sameiet.

Skapet koster kr 500,-. Borettslaget/sameiet må selv stå for montering.


Enkle esker

For et få antall boenheter kan Follo Ren også tilby enkle esker til en person som tar ansvaret for å distribuere poseruller til de andre innbyggerne som deler felles beholder. Dette vil være en god løsning for dem med svært få boenheter, og ingen egnede fellesområder for display eller skap.

Kontakt oss

Ta kontakt med kundeservice i Follo Ren for mer informasjon og bestilling av løsning for deres borettslag/sameie. Vi ønsker at bestillingen kommer fra styret i borettslaget/sameiet hvis dette finnes.

Bestilling kan sendes til post@folloren.no.

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere spørsmål rundt løsningen på telefon 90 80 40 10.