2. januar 2024

Måk frem avfallsbeholderen

Store snømengder og glatte forhold gjør arbeidsdagen for våre renovatører ekstra krevende. Ikke bare byr det på trafikale utfordringer, men svært mange avfallsbeholdere er nedsnødde eller er omringet av store brøytekanter. Dette kan føre til forsinkelser i renovasjonstjenesten.

For at våre renovatører skal ha en trygg og effektiv arbeidsdag, er vi avhengig av at innbyggere måker og strør rundt avfallsbeholderne sine.

  • Måk vekk snøen rundt avfallsbeholder, sørg for at det er fri ferdsel frem til vei.
  • Børst av snø fra lokket til avfallsbeholderen.
  • Hvis det er glatt, strø litt grus fra avfallsbeholderen frem til veien.
  • Sjekk at ikke avfallsbeholderen er frosset fast i bakken.

I enkelte situasjoner hvor en avfallsbeholder er innesnødd og ikke måk frem, kan avfallstømming være umulig. En full avfallsbeholder kan veie flere hundre kilo. I verste fall vil ikke beholderen bli tømt på grunn av manglende måking.