5. januar 2024

Kundeundersøkelse

I samarbeid med Sentio, utfører vi en kundeundersøkelse i disse dager. Rundt 5000 tilfeldig utvalgte innbyggere fra Follo vil motta en SMS med en lenke for å delta på undersøkelsen. Undersøkelsen tar ca. 5 minutter å svare på. Vi setter stor pris på deres deltakelse. Tilbakemeldingene er viktig for oss, da dette vil være med på å forme tjenestetilbudet fra Follo Ren.