18. april 2024

Klarer du å gjette hva som er matavfall?

I utgangspunktet er matavfall en ganske enkel avfallstype å sortere. Matavfall er avfall som er organisk nedbrytbart. En tommelfingerregel er dersom det kan spises, kan det sorteres som matavfall. Men matavfall kan omfatte mye mer enn kun mat, og enkelte ting som man kanskje ser på som mat, skal ikke kastes i matavfallet. Siden matavfallet bli gjenvunnet til biogjødsel og biogass, er vi avhengig av at innbyggerne sorterer riktig for at vi skal kunne utnytte avfallet på en god måte. Bli med og se om du klarer å gjette hva som er matavfall og hva som ikke er matavfall.

Klikk på knappene nedenfor for å se om du gjettet riktig eller ikke.

Ja, vanlige teposer er matavfall!

Nå tenker du kanskje, hva med stiften, papiret og posen? Hva skjer med dette? På biogassanlegget «Den Magiske Fabrikken» utenfor Tønsberg, blir slike materialer skilt ut fra matavfallet. Dette gjøres ved bruk av magneter og vannbad. Disse metodene sikrer at mindre mengder ikke-biologisk materiale ikke kommer med videre i prosessen.

Teposer laget av nylon skal sorteres som restavfall. Hvordan vet du at teposen er laget av nylon? Teposer av nylon er ofte pyramideformet. Hvis du prøver å rive i teposen vil du ikke kunne klare å rive en nylonpose.

Ja, kaffegrut OG kaffefilter er matavfall!

Kaffegrut er fantastisk avfall å kompostere i biogassanlegget. Kaffefilteret blir sortert ut på biogassanlegget ved bruk av vannbad.

Ja, tørkepapir og servietter med matsøl er matavfall!

Nei, tyggegummi er ikke matavfall!

Selv om vi putter det i munnen, betyr ikke at det er matavfall. De aller fleste tyggegummiproduktene man kjøper i dag er laget av plast. Tyggegummi skal derfor sorteres som restavfall.

Nei, snus er ikke matavfall!

Snusposene er som regel laget av plast. Snus inneholder også miljøgifter som vi ikke ønsker med videre i produksjonen av biogass og biogjødsel. Snus skal derfor sorteres som restavfall.

Ja, dyrefor til kjæledyr er matavfall!

Selv om mat til dyr ikke er ment for mennesker, passer det ypperlig til produksjon av biogass og biogjødsel.

Nei, blomster er ikke matavfall.

Selv om blomster er biologisk nedbrytbare, skal det ikke sorteres som matavfall. Snittblomster (avskårne blomster) inneholder plantevernmidler, dette er miljøgifter vi ikke ønsker i produksjon av biogass og biogjødsel. Snittblomster skal derfor sorteres som restavfall.

Hageblomster og planter som ikke inneholder plantevernmidler skal sorteres som hageavfall eller komposteres i egen hage. Har du en enslig liten vissen plante, kan denne kastes i restavfallet. Større mengder hageavfall skal ikke kastes i restavfallsbeholderen.

Nei, mat i emballasje skal ikke i matavfallet.

Ta maten ut av emballasjen og sorter maten som matavfall. Emballasjen sorteres riktig ut ifra om det er plast, papp, glass eller metall.

Ja og nei.

Du kan sortere bladene, stilkene og røttene som matavfall, men jorden og potten skal ikke sorteres som matavfall. Dette kan du kaste i restavfallet.

Klikk her for å lese mer om matavfall.