7. september 2021

Klar for Strandryddeuka?

Bli med og rydd en strand i ditt nærområde! Strandryddeuka er Norges største ryddedugnad, som i år er fra 11. til 19. september.

Strandryddeuka er basert på frivillig lokalt engasjement, hvor du velger deg en strand, holme, innsjø eller elv i nærmiljøet og rydder avfall. Du kan organisere ditt eget ryddelag eller bli med på en planlagt aksjon. Ryddelaget kan bestå av bare deg eller så mange du ønsker. Innsamlet avfall kan levers gratis på gjenvinningsstasjonene til Follo Ren.

Slik deltar du:

 1. Gå inn på ryddenorge.no og registrer din ryddeaksjon, eller meld deg på en eksisterende ryddeaksjon.
 2. Ta med hansker og avfallssekk. Har du ikke dette, kan det bestilles gratis her (se skjema nederst på siden).
 3. Møt opp og plukk avfall.
 4. Ta med innsamlet avfall til en av gjenvinningsstasjonene til Follo Ren og informer en ansatt om at dere har deltatt på Strandryddeuka.
 5. En av våre ansatte vil veie avfallet og fylle ut et skjema sammen med deg.
 6. Reis hjem med god samvittighet.

Flere nyttige tips finner du på ryddenorge.no

Kriterier for å levere avfall gratis fra ryddeaksjoner

For at Follo Ren skal kunne ta imot marint avfall gratis må følgende kriterier oppfylles:

 • Avfallet skal være marint avfall – Follo Ren kan kun ta imot avfall som er ryddet langs kysten, på havbunnen og langs vassdrag og innsjøer
 • Opprydding relatert til avfallsdumping som for eksempel villfyllinger, dumpede biler, kasserte fritidsbåter, utrangerte campingvogner o.l. kan ikke leveres gratis
 • Avfallet skal være eierløst
 • Opprydding av avfallet skal være basert på frivillig innsats.
 • Avfallet må være fra et område innenfor Follo Rens eierkommuner: Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås.

Lykke til med din ryddeaksjon!