13. mars 2023

Klær til besvær

Vi nordmenn kjøper og kaster store mengder med klær og tekstiler hvert år, noe som fører til store klimagassutslipp. Den aller beste er å kjøpe mindre nytt og ta bedre vare på det man allerede har. Uansett hvor godt vi tar vare på tekstilene vil alltid noe bli utslitt, ødelagt eller rett og slett ikke passer oss lenger. Hva gjør man da med de tekstilene man ikke trenger lenger?

Lever til tekstilinnsamling

På våre Miljøpunkter rundt i Follo og på våre gjenvinningsstasjoner finner du tekstilcontainerer fra våre samarbeidspartnere UFF og Røde Kors. Her kan du levere hele, utslitte og ødelagte tekstiler, så lenge de er både rene og tørre.

Man rydder ikke nødvendigvis i klesskapet ofte, og veldig få har en egen dunk i hjemmet til tekstilavfallet. Vi anbefaler at man lager litt plass til tekstilavfallet i en pose man kan ha liggende hjemme. Denne posen kan man ta med seg neste gang man skal til et Miljøpunkt eller gjenvinningsstasjon.

Man rydder ikke nødvendigvis i klesskapet ofte, og veldig få har en egen dunk i hjemmet til tekstilavfallet. Vi anbefaler at man lager litt plass til tekstilavfallet i en pose man kan ha liggende hjemme. Denne posen kan man ta med seg neste gang man skal til et Miljøpunkt eller gjenvinningsstasjon.

Donerer du tekstilene til innsamlingscontainerne fra Røde Kors eller UFF i lukkede poser, får de muligheten til et “nytt liv”. Hele tekstiler i god stand kan selges på nytt og gjenbrukes, mens mindre egnede tekstiler kan material- eller energigjenvinnes. Både gjenbruk og materialgjenvinning har langt større miljøgevinst enn om tekstilene går i restavfallet. Inntektene fra salg av brukte tekstiler går til humanitære formål.

Tekstiler som kan leveres:

 • Klær og sko
 • Tilbehør, som smykker og belter
 • Gardiner, duker, håndklær og sengetøy

Ettersorteringsanlegget for restavfall er også dårlig egnet til å håndtere tekstiler, siden mange tekstiltyper er svært slitesterke. Dette kan gjøre stor skade på anlegget ved å surre seg fast i utstyr.

Andre steder du kan levere tekstiler du ikke lenger har bruk for:

 • Doneres til gjenbruksbutikker
 • Leveres til Miljøbilen
 • Hentet på døra via hjemmehenting av blant annet Røde Kors
 • Gis bort til loppemarked, venner eller familie
 • Selges på f.eks finn.no, Tise eller på tilsvarende markedsplasser

Hva er fremtidens løsninger?

Dagens løsning er langt ifra perfekt, men er det alternativet vi har å jobbe med for øyeblikket. Det er flere prosjekter rundt om i landet som ser på løsninger som fører til mer gjenbruk og gjenvinning, og Follo Ren følger tett med for å evaluere hvordan disse løsningene kan se ut for fremtiden.

Hovedprioriteringen til Follo Ren er å få tekstiler separert fra annet avfall. Etter tekstilavfallet er samlet inn er det nødvendig med samarbeid på mange plan som kan skape gode løsninger for innbyggerne og miljøet.

Utfordringene med tekstilavfall som en ny løsning må ta for seg:

 • Vi kjøper for mye nytt.
 • En stor andel tekstiler kastes i restavfallet, omtrent 50 %.
 • Markedet for resirkulerte tekstiler er for lite og begynner å bli mettet.
 • Teknologien for materialgjenvinning har fortsatt et stykke å gå.
 • Fast fashion er klær som går fort av moten og er ofte av dårligere kvalitet, som gjør dem mindre egnet for gjenbruk og materialgjenvinning.
 • Moms på brukte tekstiler og reparasjon gjør det vanskeligere å velge bærekraftig.