Hva kan du levere?

I UFF- og Røde Kors containerne kan du levere alt av tekstil, så lenge det er tørt og rent. Her er noen eksempler: klær, sko, accessoirer (smykker, belter og tilbehør) og husholdningstekstiler (gardiner, håndklær, sengetøy og myke leker).

Hva skjer med det som leveres?

  • Brukbare klær sendes til mottak i Øst-Europa og Afrika hvor de sorteres, repareres og selges. Dette sørger for arbeidsplasser med gode arbeidsvilkår og rimelige klær for de som trenger det. Overskudd fra salget går til humanitært arbeid.
  • Tekstil som ikke kan repareres blir materialgjenvunnet til blant annet nødhjelpstepper.
  • En liten del av innsamlet tekstil kan ikke gjenbrukes eller materialgjenvinnes og blir energigjenvunnent ved forbrenning. Kun 3% prosent av innsamlet tekstil blir energigjenvunnet (tall fra Fretex).

Ønsker du å lese mer om våre samarbeidspartnere i forbindelse med tekstilinnsamling? Klikk på logoen.